/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till apostasi

Hur upplevde du uppläsningen av apostasi?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till apostasi

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet apostasi?

  1. Begrepp som kätteri, blasfemi och apostasi finns inte inom hinduismen.
  2. Acceptansen för sharialagens dödsstraff för apostasi varierar mellan muslimska grupper.
  3. Några jurister menar att även avfall från islam (apostasi) ska räknas hit.
  4. Terrorgruppen har uttryckt att moskéerna inte längre är en plats för böner utan för apostasi, frånsägelse av religion.
  5. Enligt strikt islamisk lag bestraffas apostasi med döden, om man inte går tillbaka till sin tro snarast möjligt.
  6. De som inte följde hans lära skulle betraktas som avfällingar från den rätta tron (apostasi).
  7. Enligt sharia är det dödsstraff på " avfällighet" (apostasi), att avvika från ett rättroget muslimskt liv.
  8. Det är hudud, mord och apostasi: alltså att lämna Islam (på arabiska ridda eller irtidad).
  9. Exakt vad som menas med apostasi varierar och även straffsatsen för brottet har varierat genom tiderna.
  10. För att kunna straffas för apostasi måste personen i fråga vara vid sin fulla mentala hälsa.
  11. I hadithsamlingarna förekommer dock flera uttalanden från Muhammed, som tydligt säger att apostasi ska straffas med döden.
  12. Då zakat är en av islams fem pelare betraktades detta som apostasi och Laqit dödades på uppdrag avkalifen Abu Bakr.
  13. Straffsatsen för apostasi har, liksom för hududbrott, i vissa tider följts mer bokstavligt medan man i andra haft en mer överseende strafftillämpning.
  14. Det står ingenstans direkt uttalat i Koranen att apostasi ska straffas med döden, även om den säger att Gud avskyr denna företeelse.
  15. Badawi har beskyllts för apostasi, något som kan bestraffas med dödsstraff, med motiveringen att han sagt att judar, kristna, muslimer och ateister är likvärdiga.
  16. Ayatollah Hossein-Ali Montazeri, en av ledarna vid den iranska revolutionen, däremot menar att det är troligt att apostasi ledde till dödsstraff under Muhammeds tid.
  17. Det råder inte konsensus inom islam om att apostasi alltid ska straffas med döden, men de fyra största rättsskolorna inom sunni och en inom shia håller med om detta.
  18. Dödsstraff kan utdömas för bland annat mord, våldtäkt, smuggling av droger, väpnat rån, samkönad sexuell aktivitet, apostasi samt även brottet ” corruption on earth ” som till exempel trolldom och magi.
  19. Det råder inte konsensus inom islam om att apostasi alltid ska straffas med döden, men de fyra största rättskolorna inom Sunni och en inom Shia håller med om detta.
  20. Detta är standardregeln för “ rak ” apostasi, alltså då en muslim öppet proklamerar “ jag är inte längre muslim ”, men det finns även andra former av icke-accepterade avvikelser från den etablerade religiösa traditionen.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Barbro
  Svensk variant av det grekiska namnet Barbara: främling eller icke-grekisk kvinna.
 • Barbara
  Grekiskt namn som betyder främling eller icke-grekisk kvinna.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2