Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är elak en synonym till led?

Hur används ordet approximativ?

   1. Detta mått antyder att triglyceridvärdena är positivt snedfördelade på ett sådant sätt att en logaritmtransformation av alla värden antas ge en approximativ normalfördelning.
   1. En approximativ linjariserad lösning ger en harmonisk svängning.
   1. Man kan få en approximativ lösning med en ickerelativistisk hamiltonoperator.
   1. Broccolo (ibland Romanesco) är ett exempel på en naturlig approximativ fraktal.
   1. De flesta stavningssystem bygger på en approximativ transkribering av språkets ljud till alfabetets bokstäver.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..

Hur böjs approximativ ?

adjektiv
positiv en approximativ
ett approximativt
den|det|de approximativa