Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är anklever en synonym till paté?

Hur används ordet arbeta sig uppför?

      1. Att i hög hastighet arbeta sig uppför en fjälltopp – med skor på fötterna och stavar i händerna – under fyra timmar, skulle vara en hemsk plåga för 99,9 procent av Sveriges befolkning.
      1. De romerska styrkorna arbetade sig uppför kullen mot staden och kunde snart forcera dess murar.
      1. Teamet har arbetat sig uppför berget i etapper, och utvecklat nya metoder under resans gång.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..