Vad betyder arbetslöshetskassa

Vad betyder arbetslöshetskassa?

Ur Ordboken

Var med och bygg upp synonymordboken

Är sjakal en synonym till asätare?

Hur används ordet arbetslöshetskassa?

  • En person som arbetat utomlands måste därför se till att utan avbrott bli medlem i en svensk arbetslöshetskassa efter att den utländska försäkringen upphört.
  • Regeringen föreslår också en snabbare väg tillbaka till en arbetslöshetskassa för den som under sin sjukdom lämnat arbetslöshetskassan.
  • Någon arbetslöshetskassa kunde han däremot inte räkna med eftersom han studerar.
  • Det framkom på torsdagen vid en debatt angående den statliga utredningen om en obligatorisk arbetslöshetskassa anordnad av TCO.
  • De befinner sig i en rundgång av arbetslöshetskassa och beredskapsjobb.
  • Föga överraskande klarar sig akademikernas arbetslöshetskassa bäst i den här statistiken.
  • Är man berättigad till arbetslöshetskassa får man motsvarande summa.
  • - I vårt pausrum frågade en medlem om reglerna för arbetslöshetskassa och fick fel uppgifter av mätningsförmannen.
  • De som inte är medlem i en arbetslöshetskassa ansluts till Alfa och får sina pengar den vägen.
  • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.