Vad betyder atomistisk?

  1. (uppfattning, inlärning) som gäller smådelarna, inte samspelet och helheten || -t
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är kur en synonym till futt?

Hur används ordet atomistisk?

   1. Men Sartres beskrivning är atomistisk och alla människor förstås först och främst som enskilda.
   1. En lämplig startpunkt kan väl vara att avfärda möjligheten för att bedöma Niebuhrs människosyn som atomistisk eller antisocial.
   1. Dessa är relationer och inte ting och är ett resultat av Flecks relativisering av det ontiska som således upplöses i relationer och inte längre är atomistisk till sin natur.
   1. Följaktligen drogs en del förhastade slutsatser som i dag inte stöds av atomteorin, exempelvis gav Demokritos en vag atomistisk beskrivning av själen, vilken han menade var " uppbyggd av tunna, släta och runda atomer, liknande de hos eld".
   1. Efter grundläggande studier i Oxford ägnade sig George åt medicin och kemi och blev nära vän med Thomas Sydenham och Robert Boyle, vars atomistiska natursyn kom att påverka hans filosofi.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Solbritt

Svenskt nyskapat namn sammansatt av sol och namnet Britt som kommer från det keltiska namnet Birgitta: den höga..

Solveig

Norskt namn sammansatt av sol och ett ord som sannolikt betyder kraft..

Besläktade namn: Solvig

Hur böjs atomistisk ?

adjektiv
positiv en atomistisk
ett atomistiskt
den|det|de atomistiska