/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till attest

Hur upplevde du uppläsningen av attest?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till attest

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet attest?

  1. Hittar ni något som liknar en meteorit från fjärran världar bör ni skaffa en attest från en auktoriserad geolog innan ni lämnar in den till Göteborgs auktionsverk.
  2. Sedan skickas de vidare för attest hos den berörda förvaltningen eller nämnden.
  3. Varje objekt förses nämligen med attest från det kungliga filatelistiska sällskapet.
  4. Rapporten slår också fast att ” attest har skett utan laglig grund ”.
  5. Den säger också att rutinen för attest behöver justeras och att skriftliga rutiner behöver utvecklas.
  6. Kanske måste vi se över rutiner, till exempel när det gäller attest och så vidare.
  7. – När jag pendlar till jobbet måste jag visa passet och en attest på att jag jobbar i Norge.
  8. Bl.a. införs dubbel attest på belopp över 100.000 kr som ska utbetalas och man diskuterar också att förstärka personkontrollen.
  9. Från den danska kröningen finns en attest av vilken framgår att Kristofer då kröntes till archirex, ärkekonung.
  10. 1997 startade Compello Software sin inriktning mot elektronisk fakturagodkännande, fakturatolkning, OCR, fördelning, attest och integration mot ekonomisystem.
  11. De enda uppgifter som ger en möjlig antydan om Anna Ekelöfs identitet, är en bifogad attest till förhörsprotokollet.
  12. De menar att rutinerna för attest bör ses över och att fler än en person måste vara involverade för att kunna verkställa en utbetalning.
  13. En norsk överläkare utfärdade en kollektiv attest för alla Lebensborn-barn, enligt vilken de var " svagsinta och med avvikande beteende".
  14. Vid hösttinget i Gränna den 19 september 1666 presenterade Sven i Narbäck en attest av hauptmannen Lars Jonsson på Visingsborg.
  15. Bland annan helt alkoholfri representation, nya skriftliga rutiner för attest och uppdrag är påbörjade för att förtydliga styrdokument, uppföljning och samspelet med de olika revisionsnivåerna, säger Åsa Wiklund Lång.
  16. Den 23 februari 1995 fastslog EG-domstolen att medborgare har rätt att förflytta sedlar utan tidigare attest, med hänvisning till den fria rörligheten för kapital.
  17. Enligt en räkning daterad 9 juni 1629 inlämnad till kungliga räntekammaren med Maria Eleonoras attest, utförde han porträtt i vax (troligen för medaljmodeller) och porträtt i olja samt några miniatyrer.
  18. Det äldsta kända dokument där byn Sätra nämns i skrift är från 1432 där en " Jowan ij sätrhom" dvs Johan i sätrarna, som en av tolv ledamöter i en av häradshövdingen utsedd nämnd, undertecknar en attest om Uppsala domkyrkas överhet över Öhn i Valbo.
  19. Elektronisk fakturahantering är ett arbetsflöde för att hantera och ta emot alla typer av inkommande fakturor: pappersfakturor, elektroniska fakturor som PDF och XML, bildfiler m.m. Ofta idag använder man tolkning av fakturorna och de kan då verifieras automatiskt och kan därefter tex matchas mot inköpsorder eller skickas vidare för automatisk attest.
  20. I Jules Vernes födelseattest från 1828 har myndigheterna skrivit fel och angett 1928 som Vernes födelseår, enligt Uno Asplunds bok Jules Vernes underbara resor som också innehåller en kopia av attesten.
  21. Det saknas kontrollsystem i form av attester.
  22. Det har på Peab funnits ett system med dubbla attester som fungerar så att var och en är ansvarig för sina attester.
  23. I USA är annattoextraktet listat som en livsmedelstillsats befriad från attester.
  24. Enligt en ny utredning har varken upphandlingen av vattenledningsbygget, attester eller uppföljningar gjorts på rätt sätt.
  25. Men när det gäller Jonas Lindgrens attester av flickvännen tycker Dan Eliasson inte att han agerat felaktigt.
  26. För två år sedan kritiserades Kramfors kommun av revisorerna för bristande rutiner när det gäller utbetalningar och attester.
  27. Det är sedan tidigare känt att Kramfors kommun brister i sina rutiner när det gäller utbetalningar och attester.
  28. – Vi var väldigt slarviga med korten, både när det gäller attester, anteckningar, att scanna in kvitton, och alla de här detaljerna.
  29. Redan i författningar från 1600-talet nämns notarius publicus, och 1661 fastställdes en taxa för " notarius publicus ’ attester och protester".
  30. Förutom att redovisningen av kostnader inte skett på rätt sätt så ska Götblad inte ha hållit sig till de riktlinjer som finns för attester inom Polismyndigheten.
  31. När det gäller rutinerna ut avseende hanteringen av föreningens ekonomi, som fakturering, löpande bokföring, attester och löpande avstämningar var det kassörens ansvar, säger han i förhören.
  32. Genom att förfalska sin chefs namnteckning och på andra sätt fuska med fakturor och attester, har kvinnan under två år låtit sin arbetsgivare Ronneby kommun betala både privata inköp och räkningar.
  33. – Det är personalutskottet som har tagit tag i frågan och tittat över arvodesregementet och har också tittat över samarbetet med lönekontoret för att hitta rätt väg, också med attester och allting vem som ska skriva på.

Historik för attest

 • attest, 1650 = nyhögtyska, engelska, till latin attestāri, intyga, ytterst till testis, vittne, jämför protest, testamente.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Love
  Maskulinform av det svenska namnet Lovisa, som kommer från det forntyska namnet Ludvig: berömd kämpe.
 • Ludvig
  Tyskt namn som består av betydelseelementen beröm och kämpe: berömd kämpe.
 • Besläktade namn: Luis, Louis, Lajos

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs attest?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en attest attesten attester attesterna
genitiv en attests attestens attesters attesternas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2