/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till av betydelse

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet av betydelse?

  1. Varje minut kan vara av betydelse.
  2. – Det är inget nytt av betydelse.
  3. Ett kulturarv av betydelse för hela mänskligheten.
  4. Det kan vara av betydelse i slutänden.
  5. Även turistnäringen är av betydelse.
  6. Livsstilsfaktorer är också av betydelse.
  7. Även skogsavverkningen var av betydelse.
  8. Den är inte av betydelse för vår verksamhet.
  9. De flesta beslut av betydelse är redan fattade.
  10. Fynden är av betydelse för den fortsatta utredningen.
  11. – Vi genomförde endast de matcher som var av betydelse.
  12. Liv eller ej så är upptäckten ändå av betydelse.
  13. Tjeckien har inga naturliga sjöar av betydelse.
  14. Även jordbruk, och hästuppfödning är av betydelse.
  15. Stensholm blev tidigt ett industriområde av betydelse.
  16. I låglandets städer är livsmedelsindustrin av betydelse.
  17. Det finns flera tolkningar av betydelsen.
  18. Stämman gjorde också en markering av betydelsen av vattenkraft.
  19. Hans upptäckter av betydelsen inom strömlinjeformen ansågs banbrytande.
  20. – Det är också en aspekt av betydelsen av den här verksamheten.
  21. Namnet Vi kan komma av betydelsen " helig plats" eller " offerplats".
  22. Angelica Lingefalk är mitt i sin behandling men har redan märkt av betydelsen av hästarna.
  23. På parkförvaltningen i Sävsjö kommun har de märkt av betydelsen av fina grönytor i bebyggelsen.
  24. En tolkning av betydelsen skull kunna vara gudarnas strid eller under gudarnas beskydd.
  25. Olika tolkningar har framförts av betydelsen av namnet Lidingö och hur ön benämndes ursprungligen.
  26. Det senare ordet används i östra Sverige men kan där också vara av betydelsen havsvik.
  27. Jag vet av betydelsen att vara väl förankrad i bygden, och stolt över att vara Nordmalingsbo, vi kan mer än vi anar!
  28. – Det intryck man i västerländska medier får av betydelsen av mötena får man inte riktigt när man befinner sig här i Egypten.
  29. Betydelsen av ett sammansatt uttryck är något som byggs upp uppifrån och ner: satser definieras av betydelsen av ord, inte tvärtom.
  30. Tjetjenerna kallar sig Nochtji, vilket enligt en teori kommer av betydelsen " Noaks folk", eftersom de traditionellt räknar sig som ättlingar till den bibliske profeten Noak.
  31. Ordet drottning är femininum av drótt, vilket ursprungligen var en ledare för krigsmakten (se även drots), samt av betydelsen ’ människoskara ’ och speciellt ’ folket kring tronen ’, ’ hirden ’.
  32. Om ska uppnås och betydande fattigdomsminskning genomföras krävs en strukturell omvandling som involverar en minskning av betydelsen av jordbruket och ökning av industrin och modern service.
  33. Tybjerg var otvivelaktigt en av sitt släktleds mest betydande jurister med öppen blick för växelverkan mellan samhällslivet och rätten och med udpräglad förståelse av betydelsen av samtidens sociala frågor.
  34. Eftersom man inte kan förutsätta att de ombordvarande alltid kan rätt tolka styrbord och babord används för formulering av betydelsen i stället termerna höger och vänster för att förebygga missförstånd.
  35. Kritiker påpekar också att det bakom många av ID-rörelsens argument ligger en misstolkning av betydelsen av ordet ” teori ”, och ID-anhängare brukar hävda att evolutionsteorin ” bara är en teori ”.
  36. de Bruijn-sekvenser har allmän användning inom experimentell neurovetenskap och psykologi vid undersökning av betydelsen av ordningen av olika stimuli på ett nervsystem, och kan utvecklas specifikt för funktionell magnetresonanstomografi.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Osvald
  Engelskt namn som består av betydelseelementen guld och härskare.
 • Evald
  Tyskt namn som består av betydelseelementen lag och härskare: rättsvårdare.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2