Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är enkrona en synonym till lösmynt?

Hur används ordet av omtvistad äkthet?

      1. De bardsånger som tillskrivs Merlin är av omtvistad äkthet och härrör från en senare tid.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..