Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Liknande ord till avfattning

Är nara en synonym till sammanfoga?

Hur används ordet avfattning?

   1. Man anar Pessoas speciella art av portugisisk saudade här - en mix av fatalism, ensamhet och självironi som får ytterligare en avfattning i den stålsatte stoikern baron de Teives självmordsbrev.
   1. Collitz gav den så kallade ariska palatallagen dess slutgiltiga avfattning i avhandlingen Enstehung der indoiranischen Palatalreihe (1879).
   1. Utom centern och den polska gruppen hade även många konservativa, som i expropriationsbefogenheten såg ett hot mot den enskilda äganderätten, samt en del frisinnade, vilka höll en dylik befogenhet för författningsstridig, bekämpat förslaget, som också kunde genomdrivas först efter rätt betydliga modifikationer i dess ursprungliga avfattning.
   1. Astruc framlade där, stödd bland annat på iakttagelsen om att i vissa stycken gudsnamnet regelbundet återgafs med Jahve, i andra med Elohim, den epokgörande hypotesen om att Mose vid dessa skrifters avfattning begagnat sig av flera äldre källskrifter, ett antagande, varigenom Astruc blivit den nyare pentateuk-kritikens grundläggare.
   1. När Karl XI lät återuppta arbetet på en ny lagbok, leddes han härtill i icke ringa mån av sin önskan att få till stånd en avfattning av enväldets statsrätt, och den stora lagkommission, som tillsattes år 1686, utarbetade även ett förslag till ny konungabalk, som blev färdigt 1696 och som fastslog enväldets grundsatser.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Karl

Nordiskt namn som betyder fri man. Namnet stammar från substantivet karl med samma betydelse..

Karla

Feminin form av det nordiska namnet Karl som betyder fri man..

Besläktade namn: Carlo, Carlos, Charles, Carol, Kaarlo, Charlie

Hur böjs avfattning ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en avfattning avfattningen avfattningar avfattningarna
genitiv en avfattnings avfattningens avfattningars avfattningarnas