Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är ärerörig en synonym till kränkande?

Hur används ordet avgörande faktor?

   1. De utgör en i valsammanhang hittills bortglömd och outnyttjad grupp, som kan bli en avgörande faktor i valkampens slutskede.
   1. Att arbetarrörelsen som helhet samlas kring en tydlig facklig-politisk strategi för minskade sociala klyftor i det svenska samhället torde vara en avgörande faktor för att förhindra en borgerlig regering i 2002 års val.
   1. All forskning tyder på att lärartätheten är en avgörande faktor för om skolan skall lyckas bedriva en bra pedagogisk verksamhet.
   1. - En avgörande faktor för den ekonomiska utvecklingen och välfärden i Sverige är att vi får ett svenskt EMU-medlemskap.
   1. Dels lyckas man höja sina egna priser - en avgörande faktor för bolagets lönsamhet eftersom råvarupriserna ligger på en relativt hög nivå.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..