/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till avgörande punkt

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet avgörande punkt?

  1. Det nya erbjudandet skiljer sig på en avgörande punkt jämfört med det gamla.
  2. En avgörande punkt är att ett systematiskt arbetsmiljöarbete får en framträdande roll och att företagshälsovården utvecklas.
  3. Den berömda saltmarschen 1930, när självständighetsledaren mahatma Gandhi gick till stranden i byn Dandi och plockade upp en saltklump, betecknas som en avgörande punkt i den indiska ickevåldskampen för frigörelse från Storbritannien.
  4. På en avgörande punkt avviker jag dock från Landers och Wallboms uppfattning och det är när det gäller kriminaliseringen av bruket och att den skulle leda till att missbrukare primärt behandlas som kriminella och inte som hjälpbehövande.
  5. Därmed skiljer jag ut mig på en avgörande punkt från resten av publiken i Scandinavium: jag har inga förväntningar på den här kvällen.
  6. -Fredsprocessen har nått en avgörande punkt.
  7. I efterhand är parterna oense på en avgörande punkt.
  8. – Det här en avgörande punkt för att försöka åstadkomma en förändring.
  9. Men utredarna har inte kontrollerat chefernas påståenden på en avgörande punkt.
  10. På en avgörande punkt är det som sker nu annorlunda mot 2000.
  11. Slaget var alltså en avgörande punkt i Kriget mot Sigismund.
  12. Först när gåvan överlämnas blir den en sakrättsligt avgörande punkt.
  13. Förtroendefrågan är alltså en avgörande punkt för partiet att hantera inför nästa val.
  14. – Man får väga in om det är en avgörande punkt för att rädda personen.
  15. För det småländska Möbelriket skiljer sig på en avgörande punkt från konkurrenterna nere på kontinenten.
  16. Det är en omfattande och komplicerad utredning som nu har nått en avgörande punkt, menar kammaråklagare Leif Görts.
  17. En avgörande punkt för det enskilda barnet är de övriga vacciner som de får på barnavårdscentralerna under sina småbarnsår.
  18. -Det är en omfattande och komplicerad utredning som nu har nått en avgörande punkt, säger kammaråklagare Leif Görts till ABC.
  19. Men Spanien är unikt på en avgörande punkt: Det har inte funnits utrymme för några högerpopulistiska partier som i övriga Europa.
  20. – Men han har fått ge sig på en ganska avgörande punkt, hur det ska gå till efter ett val, vem som ska bli statsminister.
  21. Men en avgörande punkt för att V ska godkänna budgeten är att man får någon form av uppgörelse om att stoppa vinsterna i välfärden.
  22. Hans död 1977 var en avgörande punkt i kampen mot apartheid, då det bidrog till att slutgiltigt vända opinionen mot den sydafrikanska regeringen.
  23. Den delar den traditionella pingströrelsens teologi i stora stycken, utom på en avgörande punkt: man förnekar Treenighetsläran och döper endast i Jesu namn (Apg.
  24. Snorres berättelse skiljer sig dock i en mycket avgörande punkt från alla kontinentala traditioner om Troja: Han nämner ingenting om det trojanska kriget och ingenting om Trojas fall.
  25. Om personen väljer att återvända får den tre dagar på sig att besöka en yngre version av sig själv vid en avgörande punkt i sitt liv, och utan att avslöja sin identitet övertala sin yngre variant att förändra sig, till exempel sluta att röka eller välja kärleken framför jobbet.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-25

 • David
  Hebreiskt namn med betydelsen älskad.
 • Salomon
  Grekisk variant av det hebreiska namnet Salomo med betydelsen välgång eller frid.
 • Besläktade namn: Davida
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2