Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är triennal en synonym till utställning?

Hur används ordet avgörande vändning?

   1. En avgörande vändning med en nytändning som kan skapa entusiasm och engagemang i centerrörelsen över hela landet.
   1. Men det är svårt att se att någon avgörande vändning ska kunna ske under de två månader som återstår tills hela representanthuset och en tredjedel av senaten ska väljas om.
   1. Skrivandet av romanen gick till en början trögt, men en avgörande vändning kom i april 1948 när Johnson fick tillgång det källmaterial han behövde, framför allt Gabriel Legués bok Urban Grandier et les Possédées de Loudun.
   1. Johann Joachim Winckelmann har beskrivits som den moderna konsthistoriens fader, och i hans beskrivningar av de antika grekernas konst sker en avgörande vändning bort från de olika poetiker som föreskrev regler för konstnärens tekniska produktion till ett nytt intresse för betraktarens inlevelse och villkoren för den subjektiva upplevelsen av konstverket som blev en bärande del i den moderna estetiken.
   1. Först sedan Helsingfors genom manifest av 27 mars 1812 bestämts till landets huvudstad och säte för styrelsen samt ämbetsverkens överflyttning från Åbo inom tio år därefter verkställts och Kungliga Akademien i Åbo, som genom brand blivit husvill, 1828 förvärvats åt Helsingfors, vidtog en avgörande vändning i stadens utveckling, vilken sedermera fortgått, visserligen i stillhet, men i oavbrutet raskt tilltagande, så att den kort förut oansenliga köpingen snart i verkligheten blev huvudhärden för landets och folkets liv på alla områden.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Fanny

Engelsk kortform av namnet Francis, fransk flicka..

Franciska

Feminin form av latinska Franciscus, den franske..

Besläktade namn: Francesca