Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är avdetonera ett motsatsord till detonera?

Hur används ordet avge rapport?

      1. Försvarsberedningen ska avge rapport om denna funktion under våren 2005.
      1. På sensommaren 1734 reste han till Stockholm, dels för att sköta Akademins bokinköp, dels för att avge rapport om durchfarten till kommerskollegium och ständer.
      1. Efter att tidigare ha varit verksam som finländska regeringens politiske agent i utlandet i särskilda uppdrag, utsågs han i november 1921 till ledamot av en tremannakommission, som av Nationernas förbunds råd sändes till Albanien för att kontrollera de jugoslaviska truppernas avtåg och avge rapport om Albaniens politiska förhållanden.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Solbritt

Svenskt nyskapat namn sammansatt av sol och namnet Britt som kommer från det keltiska namnet Birgitta: den höga..

Solveig

Norskt namn sammansatt av sol och ett ord som sannolikt betyder kraft..

Besläktade namn: Solvig