/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till avhämta

Hur upplevde du uppläsningen av avhämta?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till avhämta

avhämta är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet avhämta?

  1. Rosa och Ringa kom för att avhämta henne.
  2. En pojke med två andra vänner kom för att avhämta Lillemor i bil.
  3. - Alla donatorer fick brev om att de i söndags kunde avhämta två biljetter i operakassan.
  4. Köparen skall således avhämta det köpta på denna plats.
  5. 11 pojkar och 13 flickor kunde avhämta nya kläder på den stora julfest som hölls i Latinskolans (Högre allmänna läroverkets) gymnastiksal.
  6. En avi är en kort notis som en postoperatör sänder till mottagaren för att upplysa om (avisera) att en större försändelse eller värdepost finns att avhämta.
  7. Under den så kallade Ålandsexpeditionen 1918 skickades den 13 februari transportfartyg eskorterade av pansarbåtar för att avhämta svenska undersåtar och ålänningar, som ville bli överförda till Sverige.
  8. Den 12 mars 1702 marscherade Hummerhielm ut ur staden Kowno för att avhämta sex kanoner som tidigare tagits från den polska armén efter en hård strid nära slottet Jesna.
  9. Myrorna var ursprungligen namnet på en förening av damer i Stockholm, med ändamål att till de fattigas förmån från mera välbärgade familjer avhämta kasserade effekter, kläder, möbler med mera, som sedan reparerades och såldes.
  10. Med anledning av förhållandena på Åland ditsändes den 13 februari 1918 en svensk expedition bestående av pansarskeppet HMS Thor och två andra fartyg för att avhämta de ålänningar som önskade bli överförda till Sverige, ett uppdrag som sedermera utvidgades till att omfatta även en medling mellan de ryska besättningstrupperna och den vita skyddskår, som över isen tågat från fastlandet till Åland, samt " att bevaka rysk materiel och annan rysk egendom på Åland, intill dess uppgörelse i vederbörlig ordning träffats".
  11. Fredrika Bremer uttryckte 1856 sin beundran för Åhrberg i sin roman Hertha: ” Vare det mig tillåtet att här uttala ett ord av högaktning och erkännande för sårläkarinnan i Stockholm, jungfru Årberg, samt den önskan, att några av de förmögna, som stundom skicka sina vagnar för att avhämta den skickliga läkarinnan, ville, en eller annan gång, bevista de mottagningar, hon var dag ger åt Stockholms fattigaste befolkning, strömmande till henne genom öppna dörrar, med sina sår och skador ; de skulle, såsom vi, intagas av beundran över det outtröttliga tålamod, det glada lynne, samt den frikostighet, med vilka hon ger sin tid, sin vård och sina salvor åt de tusende, som ingenting ha att ge henne igen utom ett tack, vilket stundom av de lågsinnade, förvandlas till otack.
  12. I dag hämtas matavfall vanligtvis vid samma tillfälle som också annat avfall avhämtas.
  13. Han skulle där under sommaren avhämtas av fartyget, som, om detta blev omöjligt, skulle avgå till Lenas mynning.
  14. Poste restante (fr. " kvarliggande post"), inom postväsendet den internationella termen, fastställd av UPU, för att en försändelse skall avhämtas på postkontoret.
  15. Han tjänstgjorde 1766 som ambassadpredikant vid den beskickning, som i Köpenhamn avhämtade kronprinsens brud, blev 1768 ordinarie hovpredikant och förste pastor vid Livdrabantkåren.
  16. Passagerarna lämnade in, poletterade, sina resväskor på stationen och de avhämtades vid den slutliga destinationen.
  17. 1895 och 1897 avhämtades från Kap York de tre först funna Kap York-meteoriterna, en av dem Ahnighito är den tredje största man känner.
  18. De avhämtades 1725, men det dröjde i nära 20 år, innan något gjordes för att ordna dem, och först omkring 1788 var de fullständigt ordnade, registrerade och bundna.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Lennart
  Lågtysk variant av det tyska namnet Leonard: lejonhård eller modig som ett lejon.
 • Leonard
  Tyskt namn som betyder lejonhård eller modig som ett lejon.
 • Besläktade namn: Lennie, Lenny

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs avhämta?

verb
aktiv passiv
grundform att avhämta att avhämtas
nutid avhämtar avhämtas
dåtid avhämtade avhämtades
supinum har|hade avhämtat har|hade avhämtats
imperativ avhämta
particip
presens avhämtande
perfekt en avhämtad
ett avhämtat
den|det|de avhämtade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2