/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till avloppskanal

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet avloppskanal?

  1. För att kunna utnyttja fallhöjden mer effektivt så finns det en 5,5 km lång nedsänkt avloppskanal nedströms maskinstationen.
  2. Från maskinstationen leds vattnet genom en 710 meter lång avloppstunnel och ut i en 5 800 meter lång avloppskanal.
  3. Från maskinstationen leddes vattnet ut genom en 400 meter lång avloppstunnel och vidare ut i en 5 400 meter lån avloppskanal.
  4. Cloaca Maxima (latin för ” den största kloaken ”) är en murad underjordisk avloppskanal i Rom, daterad till Tarquinius Priscus regeringstid på 600-talet f.Kr.
  5. Den sistnämnde lät (1775-1788) återställa Via Appia, anlägga en stor avloppskanal (Linea Pia) och upphugga den ogenomträngliga småskogen, varigenom ett stort område vanns för odling.
  6. Från maskinstationen leds vattnet genom en 710 meter lång avloppstunnel ut i en 2 250 meter lång avloppskanal för att sedan återföras till Kultsjöån strax ovanför Malgomaj.
  7. Från maskinstationen leddes vattnet genom en 14 752 meter lång bergtunnel med en tvärsnitts area på 80 m² och en 700 meter lång avloppskanal ut i Storuman.
  8. Från maskinstationen leds vattnet genom en kort tunnel och en kanal till sjön Stuor-Siunak, genom sjön och vidare ut till en vik av Vajkijaure grävdes en 1800 meter lång avloppskanal.
  9. CF 90 hade tidigare bara används vid schaktningen av avloppskanalen i Tuggen.
  10. Från flottningsutskovet ledes stockarna genom en 80 meter lång flottningsränna ner i avloppskanalen, i dag förekommer ingen flottning.
  11. Vid sprängningen av den 4 km långa avloppskanalen från kraftstationen gick en salva på totalt 7 ton dynamit av för tidigt, sju man dog och tre skadades svårt.
  12. Han ror så nära avloppskanalens mynning han kan.
  13. På var sida om floden byggdes avloppskanaler, de så kallade kolerakanalerna, som har överloppsöppningar in i flodbädden.
  14. Stordammen är försedd med två avloppskanaler samt en bottenkanal som kan användas då vattenståndet i dammen blir för högt.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Mikael
  Hebreiskt namn: Vem är som Gud? Namnet på en av ärkeänglarna i den kristna kyrkan.
 • Mikaela
  Femininform av det hebreiska namnet Mikael: Vem är som Gud?
 • Besläktade namn: Michel, Mickel, Miguel, Mike, Mikko, Michelle

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2