Vad betyder avvägning?

  1. det att väga mellan olika intressen
  2. (term i tekniken) bestämning av höjdskillnad mellan två punkter i terrängen || -en;
   -ar
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet avvägning?

   1. Det är en svår avvägning som måste göras mellan privatlivets helgd och vår gemensamma säkerhet.
   2. En minoritet menar att målet borde formuleras som en avvägning mellan inflationsmålet och arbetslösheten.
   3. Kammarrätten anser att det måste göras en avvägning mellan familjernas religiösa övertygelse och det faktum att dans bara är en mindre del i ett ämne.
   4. Men att ringa in den begynnande smaken är en avvägning mellan anpassning till rådande modebild och att samtidigt skilja ut sig.
   5. Han tillägger att det är en svår avvägning som måste göras.
   6. - Det handlar om en avvägning mellan säkerhet och tillgänglighet.
   7. Det ska alltid göras en avvägning och testerna måste ske på ett tillförlitligt sätt som inte får vara kränkande.
   8. På frågan om det vid det senaste räntebeslutet var viktigare att försöka påverka skuldsättningen genom att hålla räntan still än att sänka den ytterligare för att om möjligt få ner arbetslösheten säger Ingves att det var en avvägning som gjordes.
   9. Med en skicklig avvägning mellan det personliga och allmängiltiga skildrar Ekelund hur svårt och konfliktfyllt vuxenblivandet är.
   10. Han beskriver det som en avvägning hur fördömande den svenska regeringen bör vara.
   1. De tog sig ut i skogen för att göra en avvägning mellan de två träden som tronade på gränsen mellan grannens tomt och deras egen.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Helge

Nordiskt namn som betyder helig eller lyckosam..

Besläktade namn: Helgo

Hur böjs avvägning ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en avvägning avvägningen avvägningar avvägningarna
genitiv en avvägnings avvägningens avvägningars avvägningarnas