/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till avverkningsområde

Hur upplevde du uppläsningen av avverkningsområde?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet avverkningsområde?

  1. Stillheten i den tidiga gryningen när jag stod och väntade på skogsarbetarna med en grupp demonstranter utanför ett avverkningsområde var så barskrapad på information från omvärlden att upplevelsen blev meditativ.
  2. Maskinerna står på ett avverkningsområde vid Horsamo i Gislaveds kommun.
  3. Romanen tar vid direkt där Marschen till Caobans rike slutade och skildrar en grupp arbetare som precis anlänt till en så kallad monteria, ett avverkningsområde för mahognyträd.
  4. De tittar främst på själva avverkningsområdet.
  5. Det var när avverkningsområdet skulle märkas ut som någon slarvade och märkte ut de skyddade träden.
  6. Det ledde till att SCA sålde ungefär halva avverkningsområdet, det som ligger närmast bebyggelsen, till ortsbor.
  7. Berättelsens fokus ligger på en marsch mot avverkningsområdet med nya arbetare, under ledning av Don Gabriel, från romanen Diktatur.
  8. Exempelvis att man inte får avverka delar av ett område, utan istället lämna kvar dem av hänsyn till natur-och kulturmiljövärden, eller att man inte får köra med skogsmaskiner i vattendrag i avverkningsområdet.
  9. Under hela maj kommer de att besöka avverkningsområden i Västmanland och Uppsala.
  10. Denna järnväg skulle täcka in betydelsefulla avverkningsområden inom skogsbruket vilket ansågs lukrativt.
  11. Under maj månad kommer avverkningsområden som ligger i anslutning till vattendrag att synas extra noga.
  12. Organisationen har besökt 15 avverkningsområden omkring Ströms Vattudal där de menar att skogsbolaget avverkat biologiskt värdefulla träd.
  13. Den föredrar områden med tät vegetation och undviker torra ljunghedar, avverkningsområden, planteringar, öppna mossar och ängar.
  14. Tillsynen av avverkningsområden hör till Skogsstyrelsens återkommande uppdrag, nytt för i år är att det sker i form av en tillsynskampanj.
  15. Sedan den 9 augusti befinner sig ett antal personer från Greenpeace på ett av de planerande avverkningsområdena norr om Pajala.
  16. Minskningen i avverkningsområdena i Backéus avhandling är mer uttalad i de västra delarna av Västerbotten där också produktionsförmågan är som lägst.
  17. Viss procent av avverkningsområdena sparas och lämnas orörda, men det är inte tillräckligt för att rädda de naturvärden som finns, menar Naturskyddsföreningen.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Mikael
  Hebreiskt namn: Vem är som Gud? Namnet på en av ärkeänglarna i den kristna kyrkan.
 • Mikaela
  Femininform av det hebreiska namnet Mikael: Vem är som Gud?
 • Besläktade namn: Michel, Mickel, Miguel, Mike, Mikko, Michelle

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2