/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bäckravin

Hur upplevde du uppläsningen av bäckravin?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

bäckravin är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet bäckravin?

  1. Däremot har inte föroreningar spritts till en näraliggande bäckravin och därmed inte heller till Säveån.
  2. Medan en bäckravin bör lämnas ifred kräver den anlagda dammen sin skötsel.
  3. Kroppen som låg i en uttorkad bäckravin är ännu inte identifierad.
  4. Arbetet med att försöka säkra den villa på Stämånavägen i Lerum som riskerade rasa ner i en bäckravin pågår fortfarande.
  5. Jag går vilse och den uttorkade bäckravin som liknar en stig visar sig efter en timmas vandring vara en blindgångare.
  6. Då blev Årstaskogens bäckravin torrlagd.
  7. År 2007 restaurerades även Årstaskogens bäckravin.
  8. Det finns även skogspartier och en bäckravin.
  9. Gömmarbäcken rinner fram i en djup, lummig bäckravin.
  10. Ormbunken strutbräken växer i en bäckravin i öster.
  11. I dalgången ned mot Essingefjärden lade man en bäckravin.
  12. Jättadalen är en bäckravin djupt nedskuren i Billingens berg.
  13. Det nya förslaget innebär en omdragning i en bäckravin väster om Timmervägen.
  14. Årstaskogens bäckravin, ligger i Söderort inom Stockholms kommun, stadsdel Årsta.
  15. Området är 15 hektar stort och består av en bäckravin.
  16. I en bäckravin mot Sandvik finns naturskog med döda och fallna träd.
  17. Hälsodalen har sitt ursprung i en bäckravin, som formats under den senaste istiden.
  18. Brinkbäckens västra del utgör ett mycket åskådligt exempel på hur en bäckravin bildas.
  19. Nära slussarna finns en bäckravin och ett bestånd av lövträd som anses värdefullt.
  20. Norrut, mot ett litet granskogsparti rinner en tidvis uttorkad bäckravin, fylld med ramslök.
  21. Området utgörs av en lövskogsklädd bäckravin som ringlar sig ned till ån Ätran.
  22. Polisens insatsledare på plats, Fredrik Johansson, säger till SVT Jämtland att mannen hittades avliden i en bäckravin.
  23. Senare leddes dagvattnet till Årstaviken i ett öppet dike genom Storängsparken via Årstaskogens bäckravin.
  24. Ner mot bäckravinen finns en rik flora.
  25. Flödet upphörde och den gamla bäckravinen blev torrlagd.
  26. I närheten ligger naturreservatet Fjällmossen och bäckravinen Åbergen.
  27. I bäckravinen återfinns det sällsynta gräset skogssvingel och dvärghäxört.
  28. Cirka 50 meter söder om bäckravinen finns moränhöjden där " annexborgen" är belägen.
  29. Kring bäckravinen växer ek-och bokskog med en del mycket stora träd.
  30. Både ekängen och bäckravinen har mycket höga naturvärden och utgör tillsammans ett Natura 2000-område.
  31. Fågelmossen är dessutom ett Natura 2000-område, liksom ekhagen och bäckravinen mellan Kristbergs kyrka och Boren med beteckningen Kristberg.
  32. I bäckravinen och uppför sluttningarna i området växer lövskog med framför allt alm, ask, lind, lönn, ek och hassel.
  33. Den åtta kilometer långa bäckravinen vid Skäralid är en unik sprickdal med många fuktiga miljöer där mossor, lavar och ormbunkar trivs.
  34. Bäcken, bäckravinen och den väg som slingrar sig ca 700 meter söderut längs vattendraget är viktiga delar i detta äldre kulturlandskap.
  35. Genom senare forskning kan man med stor säkerhet lokalisera hospitalet till platsen väster om bäcken och bäckravinen vid foten av Spitalberget.
  36. Tidigare låg ett mindre boningshus norr om gården, på en platå i bäckravinen, där också ruinerna efter Årsta gårds kvarn ligger.
  37. För att ta vara på den stora mängd lera som följde med som biprodukt grundade man 1864 Wallåkra Lerkärlsfabrik, belägen vid Hålabäcken i botten av bäckravinen.
  38. Där kolonnens tät skulle gå ned i den främsta bäckravinen utplacerades det lätta kompaniet från King ' s Royal Regiment of New York och ett svagt kompani från Jäger-Corps von Creuzbourg.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Anders
  Svensk variant av det grekiska namnet Andreas: man eller manlig.
 • Andreas
  Grekiskt namn som betyder man eller manlig.
Besläktade namn: Nanne, Antti, Antero, Ante, Andy, Andris, Andrew, Andres, Andrej, Andras

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs bäckravin?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en bäckravin bäckravinen bäckraviner bäckravinerna
genitiv en bäckravins bäckravinens bäckraviners bäckravinernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2