Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet bärande tanke?

   1. Det var och är en bärande tanke bakom policyn där.
   1. En bärande tanke i direktivet är att så kallade miljökvalitetsnormer ska styra miljöarbetet.
   1. Det finns ingen bärande tanke när det gäller miljöns utformning, som inte är anpassad efter patienternas problematik, stresskänslighet och behov.
   1. En bärande tanke är att stat och kommuner måste ta ett större ansvar.
   1. En bärande tanke är att man inte skall bedöma människan efter ytliga, utseendemässiga grunder.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Dagmar

Nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir: fredsäll..

Rigmor

Danskt namn som betyder den mäktiga mön..