Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är triennal en synonym till utställning?

Hur används ordet böja sig?

   1. Apparaten pumpar upp färg till rollern så att man slipper böja sig för att få
   1. De starkaste partierna i Haffners bok är ändå skildringen av hur han tycker sig se en majoritet av tyska medborgare böja sig för en regim, som trots allt ännu inte riktigt etablerat sig och sin terrorapparat.
   1. Det fordras stark karaktär av en suverän för att underkasta sig lagar som lägger band på hans nyckfullhet, eller att böja sig för bud som stäcker hans vällust.
   1. Måttar en tre decimeter ovanför golvet för att visa hur långt ner han var tvungen att böja sig för att lyfta, inte sällan var den avlidne någon kraftigt byggd bonde och många gånger fick Göte klara det ensam, för de anhöriga var alldeles ifrån sig.
   1. Denne krävde genast att alla underlydande skulle böja sig till marken för honom som om han vore en gud.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Bert

Kortform av de tyska namnen Albert och Berthold, lysande, ljus och strålande..

Berta

Kortform av tyska namn som börjar med Bert-, lysande, ljus och stålande..

Besläktade namn: Bertina