/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till böneskrift

Hur upplevde du uppläsningen av böneskrift?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

böneskrift är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet böneskrift?

  1. När Ambjörns advokat inkluderade dessa ord i hans böneskrift hade de redan en mer än tusenårig historia.
  2. Ingrids sjätte böneskrift till Kunglig Majestät hade gett resultat.
  3. Jag såg själv till att denna böneskrift kom iväg med första postgång.
  4. Vid samma tidpunkt inkom en böneskrift till Ribbing från de fängslade på Örebro slott.
  5. Han avlade snart trohetsed och beviljades efter en inlämnad böneskrift rätt att återvända till Sverige.
  6. År 430 skrev han en böneskrift till påven Celestinus I, som dock tog Kyrillos parti.
  7. Märta skickade en böneskrift till Karin Månsdotter för att be om nåd för maken och sönerna.
  8. I april 1566 överlämnade 300 av förbundets medlemmar till en böneskrift till Margareta, där kättarediktens mildring begärdes.
  9. Skälet är att han gett sitt stöd till Charta 08, en böneskrift med krav på ett slut på enpartiväldet i Kina.
  10. Börje von Gardemein framförde sina uppdragsgivares önskemål direkt till rikets ständer och bifogade en böneskrift undertecknad av de fjorton bönderna.
  11. Efter att ha sänt en böneskrift till jesuitgeneralen Eberhardus Mercurianus erhöll de 1578 bistånd att fortsätta sin resa till Rom.
  12. Liturgien hade han underskrivit 1577, men ingick med sitt stifts prästerskap i september 1592 till konungen med en böneskrift om befrielse därifrån.
  13. Han begagnade tillfället att i en böneskrift till påve Paulus III begära absolution för att han avklätt sig munkdräkten och blivit en världslig läkare.
  14. 1602 ingav han en böneskrift till hertig Karl där han begärde att få använda sina språkkunskaper i statens tjänst, till exempel för den nya bibelöversättningen.
  15. Klostren lades 1664 under interdikt, som upphävdes först 1669, sedan nunnorna underskrivit en till ärkebiskopen av Paris ställd böneskrift, i vilken de fördömde fem av jansenisternas lärosatser.
  16. I det stora hela var han dock tvingad till overksamhet och fann sin ställning så svår att han författade en böneskrift till Gustav IV Adolf om att få återkomma till fäderneslandet.
  17. Han utnämndes 1819 till " maître de requêtes", men avsattes 1827, då han ådrog sig Villèles och ultrarojalisternas hat genom att tillsammans med Chateaubriand och Lacretelle författa den böneskrift, som Franska akademien inlämnade till Karl X mot censuren.
  18. Ulfeldt och hans hustru återfick friheten först sedan han i en ödmjuk böneskrift (deprecation) erkänt sitt brott, lovat fullkomlig undergivenhet och anropat konungens nåd, vilken han dessutom måste köpa genom att avstå omkring hälften av allt han ägde.
  19. År 1640 överlämnade staden Mexiko en böneskrift till den spanske kungen där staden begärde att inget jordområde i fortsättningen skulle skänkas bort till de andliga samfunden, då i annat fall ingen jord skulle kunna förvärvas för privat räkning.
  20. Det var en böneskrift riktad till brukspatronen på Gysinge bruk, Gustaf Wittfoth för Schönbergs bryggerska, Kerstin från Skammora som ville gifta sig med Schönbergs dräng, Erik Larsson och som därför behövde ett torp för de två att bo i.
  21. Trots att hon endast var åtta år gammal vid tidpunkten för Sturemorden 1567, riktade sig den desperata Kung Märta i en böneskrift direkt till " Fröken Virginia" och bad henne att be sin far om nåd för Märtas fängslade manliga familjemedlemmar, eftersom Märta själv hade blivit satt i husarrest och inte tilläts träffa kungen.
  22. I den 1615 utfärdade rättegångsprocessen blev nämnda antydan närmare utförd på följande sätt: " ändock Sveriges lag medgifver, att ingen må vädja från denna wår konungsliga dom och Hofrätt...., likväl medan wi ega högsta dom öfver alla domare i Sverige och oss bör om alla mål sanning utleta såsom ock återbryta alla skrocksoknir, därföre må den, som finner sig besvärad öfver wår konungsliga dom icke genom något vädjande utan genom ödmjuk böneskrift gifva om sitt besvär tillkänna och njuta hos oss beneficium revisionis".
  23. 1586 var han en av undertecknarna av böneskriften till kung Sigismund att inte avstå Polen.
  24. van Brederode var en av de herrar, som undertecknade böneskriften om religionsfrihet till regentinnan Margareta 1566, och framträdde som en av ledarna för den protestantiska oppositionen mot den spanska regeringen i Nederländerna.
  25. Foy skriver att Maria Cederschiöld kom med nyheterna att " Tillståndet gäller speciellt mamsell Bremer, fröken Ehrenborg, dig och mig" Den femte, Emilia Elmblad, nämns inte alls i artikeln,men Foy nämner att Bremer, med sin egen stil, lade till ett par andra damers namnteckningar, " som troligen aldrig hört talas om saken", på den kopia av böneskriften som förelades statsråden: " Fredrika Bremers person var alltför aktad, hennes naivitet i praktiska ting för väl känd för att hon skulle bli skylld för namnförfalskning.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Mikael
  Hebreiskt namn: Vem är som Gud? Namnet på en av ärkeänglarna i den kristna kyrkan.
 • Mikaela
  Femininform av det hebreiska namnet Mikael: Vem är som Gud?
 • Besläktade namn: Michel, Mickel, Miguel, Mike, Mikko, Michelle

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs böneskrift?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en böneskrift böneskriften böneskrifter böneskrifterna
genitiv en böneskrifts böneskriftens böneskrifters böneskrifternas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2