/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Vad betyder bakteriologisk?

Hur uttalas bakteriologisk?

  1. [-lå:g-]

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är amper en synonym till syrlig?

Hur används ordet bakteriologisk?

  1. De flesta av baden har vatten som är tjänligt ur bakteriologisk synvinkel vid alla provtillfällen.
  2. Dessa överväganden leder alltså till slutsatsen att val av annat antibiotikum än penicillin vid empirisk behandling av bakteriell luftvägsinfektion riskerar att minska chansen till bakteriologisk utläkning.
  3. När Stig började på fältet var instrumenten och metoderna för bakteriologisk diagnostik tämligen okänsliga och inexakta.
  4. Mycket omfattande utredning inkluderande bl a bilateral öppen pleurabiopsi och omfattande bakteriologisk och serologisk provtagning gav ingen förklaring till den uttalade inflammatoriska reaktionen.
  5. Det saknas dock studier med klinisk och bakteriologisk långtidsuppföljning efter klamydiainfektion.
  6. Irak har misstänkts för att ha hemliga lager och planer på bakteriologisk krigföring.
  7. Det finns ingen bakteriologisk påverkan på dricksvattnet.
  8. Hans vetenskapliga gärning föll inom ämnet bakteriologisk biokemi.
  9. Han grundade (tillsammans med Ilja Metjnikov) en bakteriologisk station i Kejsardömet Ryssland.
  10. Han var 1964-1986 professor i bakteriologisk bioteknik vid Statens medicinska forskningsråd.
  11. På vissa enheter fanns brister i spårbarheten och det saknades systematisk bakteriologisk kontroll av endoskopen.
  12. Hans Ledetraad for Medicinere i bakteriologisk Teknik (1885 ; flera upplagor) översattes till olika språk.
  13. År 1940 nedtogs pumphuset, brunnen rengjordes, en ny pump installerades och bakteriologisk undersökning av vattnet utfördes.
  14. År 1884 införde Alrutz en fortlöpande analys av vattenkvaliteten efter Edward Frankland och från 1887 även bakteriologisk kontroll.
  15. Den aktuella lagstiftningen för gelatintillverkning i Sverige och Europa ställer höga och detaljerade krav på bakteriologisk och kemisk renhet.
  16. Enklast diagnostiseras E. coli-infektioner genom att göra en bakteriologisk odling från den infekterade lokalen, till exempel urin eller blod.
  17. För bakteriologiska och rättskemiska undersökningars verkställande hade styrelsen till sitt förfogande en Statsmedicinsk anstalt med en bakteriologisk och en rättskemisk avdelning.
  18. Bond inser snart att patienterna ska användas för att föra bakteriologisk krigföring mot världen, men blir infångad innan han hinner varna någon.
  19. Teeman kom som flykting till Sverige 1945 ; därefter folkhögskola, kvällsgymnasium och utbildning till bakteriologisk laboratris, i vilket yrke hon arbetade t.o.m. 1959.
  20. År 1883 blev han docent i bakteriologi och inrättade samma år ett laboratorium, där bakteriologisk undervisning gavs åt medicinare från alla de skandinaviska länderna.
  21. Efter grundlig utbildning i invärtes medicin kallades Nicolle 1903 till föreståndare för Pasteurinstitutet i Tunis, som snart blev ett centrum för experimentell medicinsk och bakteriologisk forskning.
  22. Genom sina arbeten i ögats bakteriologi (1883-85) blev han en av de första, som ur bakteriologisk synpunkt bearbetade läran om ögats sjukdomar, samt en av bakteriologins banbrytare i Sverige.
  23. I en bakteriologisk avhandling påvisade Barthel en fullständig överensstämmelse mellan bakteriefloran i norra Grönlands jord respektive i där levande djurs digestionskanaler och motsvarande bakterieflora i Central-Europa (i Meddelelser om Grönland, bd 64, 1922).
  24. De studier, Rovsing hade påbörjat med doktorsavhandlingen, fortsatte han, genom att han främst arbetade på bakteriologisk basis, och han lyckades att skilja pyeliterna och de primära njursjukdomarna (tuberkulosen, njursten, njursvulster och nefriter) från de sekundära.
  25. Wikén var permanent sekreterare i Internationella kommissionen för bakteriologisk nomenklatur 1952-57, en av utgivarna av " Archiv für Mikrobiologie" från 1957, representant i Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen som ledamot av styrelsen för Centraalbureau voor Schimmelcultures i Baarn från 1957.
  26. Han blev 1919 förste föreståndare för Hærens bakteriologiske laboratorium och utnämndes 1935 till Norges förste professor i medicinsk bakteriologi, serologi och hygien vid Det Kgl.
  27. Thjøtta anställdes 1915 som assistent vid Gades institutt i Bergen där han 1917 avlade medicine doktorsgraden på avhandlingen ” Om dysenteri i Norge: epidemiologiske og bakteriologiske studier ”.
  28. Genom sin bekantskap med skeppsredaren kapten W. Wilhelmsen fick Thjøtta en donation för att uppföra ett bakteriologiskt institut vid Rikshospitalet i Oslo, ” Kaptein Wilhelmsen og frues bakteriologiske Institutt ”.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Mikael
  Hebreiskt namn: Vem är som Gud? Namnet på en av ärkeänglarna i den kristna kyrkan.
 • Mikaela
  Femininform av det hebreiska namnet Mikael: Vem är som Gud?
 • Besläktade namn: Michel, Mickel, Miguel, Mike, Mikko, Michelle

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs bakteriologisk?

adjektiv
positiv en bakteriologisk
ett bakteriologiskt
den|det|de bakteriologiska
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2