Vad betyder batyskaf?

  1. (avstavas baty-skaf) undervattensfartyg som kan gå ned till de största kända havsdjupen || -en;
   -er
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nyttja en synonym till disponera?

Hur används ordet batyskaf?

   1. Den mest kända batyskafen var Trieste, vilken var den tredje batyskaf som Piccard byggde.
   1. Auguste Piccard konstruerade namnet batyskaf av de gammalgrekiska orden βαθύς bathys (" djup") och σκάφη skaphē (" skepp").
   1. Trieste var en batyskaf designad av Auguste Piccard och byggd i Trieste, Italien 1953. förvärvade farkosten 1958.
   1. Jacques började 1948 att arbeta tillsammans med sin far och deltog i konstruerandet av en djuphavsfarkost, batyskaf, som kallades Trieste.
   1. Han deltog även i flera expeditioner, inklusive med det franska batyskafet Archimède 1966 och han organiserade den första breddvetenskapliga expeditionen till Ilhas Selvagens 1963.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Rudolf

Tyskt namn med betydelseelementen ära och varg: berömd varg..

Ralf

Engelskt namn, eventuellt med nordiskt ursprung, med betydelseelementen råd och varg. Även en kortform av det hebreiska namnet Rafael: Gud har helat..