Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet beaktansvärd?

   1. - Enligt min uppfattning finns det en beaktansvärd risk för att en livshotande skada ska uppstå.
   1. Utgör verkligen en person vars prov upprepade gånger visar mycket låga virusnivåer en beaktansvärd smittrisk?
   1. Det främsta skälet är att han anses ha en konkret och beaktansvärd risk att återfalla i brottslighet av allvarligt slag.
   1. Ingeborg och Beata kunde dock genom och tillsammans med sina makar utöka sin egendom även innan de uppnått en beaktansvärd ålder.
   1. Gamla stan i Eksjö får sitt diplom för en beaktansvärd renovering av en stor samling trähus som genom denna åtgärd har givit nytt liv åt den gamla stadskärnan i Eksjö.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Enar

Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe..

Einar

Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe..

Besläktade namn: Eina, Eje

Hur böjs beaktansvärd ?

adjektiv
positiv en beaktansvärd
ett beaktansvärt
den|det|de beaktansvärda