/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till beaktansvärd

Hur upplevde du uppläsningen av beaktansvärd?

eller

Vad betyder beaktansvärd?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

beaktansvärd är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet beaktansvärd?

  1. - Enligt min uppfattning finns det en beaktansvärd risk för att en livshotande skada ska uppstå.
  2. Utgör verkligen en person vars prov upprepade gånger visar mycket låga virusnivåer en beaktansvärd smittrisk?
  3. Det främsta skälet är att han anses ha en konkret och beaktansvärd risk att återfalla i brottslighet av allvarligt slag.
  4. Ingeborg och Beata kunde dock genom och tillsammans med sina makar utöka sin egendom även innan de uppnått en beaktansvärd ålder.
  5. Gamla stan i Eksjö får sitt diplom för en beaktansvärd renovering av en stor samling trähus som genom denna åtgärd har givit nytt liv åt den gamla stadskärnan i Eksjö.
  6. Enligt smittskyddslagen finns informationsplikt när en beaktansvärd risk för smittöverföring föreligger.
  7. Att däremot kartlägga och informera om kemikalier som kan utgöra en beaktansvärd risk är så mycket mer angeläget.
  8. I föreningssammanhang är sextioårsjubileum en beaktansvärd händelse och ur pensionärsaspekt närmast uppseendeväckande.
  9. En beaktansvärd faktor bakom denna prognos är att Iraks härskare först någon gång nästa år tros vara redo för tillräckliga eftergifter.
  10. Denna risk är såväl konkret som beaktansvärd.
  11. Enligt domstolen är återfallsrisken ” konkret och beaktansvärd ”.
  12. Han kom på en beaktansvärd tredjeplats i.
  13. Gävle tingsrätt anser att bomberna har haft en beaktansvärd sprängkraft.
  14. – Hela åtalet bygger på att det har funnits en beaktansvärd risk.
  15. Vargen spelade en beaktansvärd roll i den nordiska mytologin.
  16. Jane har en beaktansvärd talang att lösa kriminalgåtor genom knivskarp iakttagelseförmåga.
  17. Av detta drar tingsrätten slutsatsen att ” mannen förtär en i bedömningen beaktansvärd mängd alkohol ”.
  18. Utredaren konstaterar att ” tvångsmedlet hemlig dataavläsning skulle kunna medföra beaktansvärd nytta för de brottsbekämpande myndigheterna ”.
  19. Den gamla skolan i Nykroppa pekades ut som särskilt beaktansvärd av Värmlands Museum redan 1980.
  20. Genom åren blev konstsamlingen beaktansvärd, med mer än 90 arbeten av dessa konstnärer.
  21. Han menar inte heller att övningarna varit ” hänsynslösa ” eller inneburit en ” beaktansvärd risk ” för pojkarnas tillstånd.
  22. Då ansåg domstolen att det fanns en ” konkret och beaktansvärd ” risk för återfall i allvarlig brottslighet.
  23. Tingsrätten skriver i beslutet att risken för att Ausonius återfaller i allvarlig brottslighet är ” såväl konkret som beaktansvärd ”.
  24. Första gången, 2008, motiverade rätten sitt avslag med att det fanns ” en konkret och beaktansvärd ” risk för återfall.
  25. Nämnden anser att hyresvärden har kunnat visa just sådana beaktansvärda skäl.
  26. Banstyrelsen ägnade sig även åt andra, mer beaktansvärda frågor.
  27. Bunte utförde beaktansvärda undersökningar angående processen vid lysgasens förbränning under olika förhållanden.
  28. På andra sidan finns de beaktansvärda husgrupperna på Chrischonahöhe runtom den tidigare vallfärdskyrkan.
  29. MacAlister var medicinsk författare och skrev dessutom flera beaktansvärda arbeten rörande däggdjurens anatomi.
  30. ” Biskopen har anfört beaktansvärda skäl för att beslutet kan komma att upphävas ”, skriver överklagandenämnden bland annat.
  31. Särskilt beaktansvärda är hans med stor teknisk skicklighet utförda arbeten över de vasomotoriska nerverna.
  32. Även vid byte till annan hyreslägenhet vill värdarna skärpa rutinerna ; det ska finnas beaktansvärda skäl, skriver Svenska Dagbladet.
  33. Han skrev även beaktansvärda uppsatser i tidskrifter, Musikalische zeitfragen (1902) med mera och omarbetade Lobes kompositionslära.
  34. I stället för ” beaktansvärda skäl ” för att hyra ut bostadsrätten, som gäller i dag, ska det räcka med bara ” skäl ”.
  35. Han uppträdde även som konstkritiker och, menar konstkritikern Georg Nordensvan, uttalade som sådan sunda och beaktansvärda åsikter.
  36. Förvaltningsrätten anser att av vad som framkommit i utredningen av ärendet att de beaktansvärda skäl som krävs för en inhibition saknas.
  37. För att få hyra ut sin hyresrätt ska det finnas ” beaktansvärda skäl ” för att hyra ut lägenheten och en bostadsrätt krävs ” godtagbara skäl ”.
  38. Warren utgav åtskilliga beaktansvärda juridiska arbeten, men blev mera känd genom sina (ursprungligen i " Blackwood' s Magazine " införda) noveller.
  39. Tillstånd ska ges när en hyresgäst ” på grund av längre utlandsvistelse eller studier på annan ort har beaktansvärda skäl för att hyra ut sin lägenhet ”.
  40. Ytterligare ett gemensamt förslag är att lagen ska förändras så att det i stället för ” beaktansvärda skäl ” räcker med ” skäl ” för att en bostadsrättsförening ska kunna godkänna en andrahandsuthyrning.
  41. Polismyndigheten beslagtog mannens vapen eftersom man, mot bakgrund av vad som framkommit om den organisation som han tillhör, menade att det fanns ” beaktansvärda risker för missbruk av hans vapen ”.
  42. Men det är inte försvarbart att lägga stora resurser på ett klientel som till stor del kan bedömas vara immuna mot straff – om man inte har mycket beaktansvärda skäl.
  43. Men även skådeplatsen och tidpunkten -en siciliansk by på påskdagen -är beaktansvärda, efter det kyrkan härigenom hamnar i blickpunkten som det centrala i tillvaron.
  44. Polisen anser att det finns skälig anledning till att tro att det finns beaktansvärda risker för att den miljö 23-åringen vistas i medför att vapen kan komma att missbrukas.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs beaktansvärd?

adjektiv
positiv en beaktansvärd
ett beaktansvärt
den|det|de beaktansvärda
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-06-30

 • Elof
  Fornnordiskt namn med betydelsen ensam arvinge.
 • Leif
  Nordiskt namn som betyder arvinge. Kortform av namn som slutar på -leif(r), som Torleif.
 • Besläktade namn: Elf
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2