/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för bebyggande, menade du bebygga?

Synonymer till bebyggande

Hur upplevde du uppläsningen av bebyggande?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till bebyggande

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet bebyggande?

  1. Och förtätningen genom bebyggande av ödetomter och ombyggnaden av vindar har skapat utrymme för än fler invånare i denna levande stadsdel.
  2. Båda sagorna innehåller berättelser om Grönlands upptäckt och bebyggande.
  3. Plakat den 27 September 1673, angående lappmarkernas bebyggande, utfärdades av Karl XI.
  4. I den då aktuella frågan om Helgeandsholmens bebyggande gjorde han en betydande insats.
  5. År 1916 utlystes en arkitekttävling till bebyggande av kvarteret, som Ture Ryberg vann.
  6. I plankartan anges bland annat, gränser, användning av mark, begränsningar av markens bebyggande, bebyggelsens placering, utformning och utförande.
  7. Mitt i parken finns en minnessten rest 1919 med inskriptionen Till minne av Enskedesamhällets första bebyggande år 1909.
  8. Sagan nämner även att detta var anledningen till Norges bebyggande och berättas i myten om Nor i " Fundinn Noregr".
  9. I ett storstilat förslag till plan för Göteborgs utbyggnad framhölls år 1863 " Hagaheden" som särskilt lämplig för ett storstadsmässigt bebyggande.
  10. Fältet har funnits här sedan 1981 och är hemmafält för Stockholms Segelflygklubb (SSFK), som flyttat dit efter Skarpnäcksfältets bebyggande, samt för Enköpings flygklubb.
  11. Maj:ts förnyade Plakat den 3 September 1695, om lappmarkernas bebyggande och de förmåner och friheter, som de, hvilka sig der nedsätta, åtnjuta skola.
  12. Trots att Dalarna inte haft bofast befolkning under så lång tid som de sydligare landskapen, skedde dess första bebyggande långt tillbaka under den förhistoriska tiden.
  13. Kommissionen anslöt sig till Graans uppfattning, och resultatet blev det kungliga plakatet av den 27 september 1673 angående lappmarkernas bebyggande, det som vanligen kallas för lappmarksplakatet.
  14. Rudberg hade tidigare lagt fram " en förtjänstfull plan till bebyggande av Staden mellan broarna", där i princip all bebyggelse utom Stockholms slott och kyrkor hade rivits bort.
  15. Rudberg hade tidigare samma år lagt fram en förtjänstfull plan till bebyggande av Staden mellan broarna, där i princip all bebyggelse utom Slottet och kyrkor hade rivits bort.
  16. Det kan även inträffa, att mäklaren själv (eller närstående) innehar ett byggföretag, som säljer en obebyggd tomt (på uppdrag av en tomtägare) och separat en husbyggsats, för tomtens bebyggande.
  17. Dock skulle ägarna vara underkastade den " förändrade reglering av f. d. Kungsladugårdens tomter och lägenheter, som av plan för platsens mera regelbundna bebyggande och ordnande prövats eller prövas nödig".
  18. Bergentz fortsatte ända in på 1930-talet att komma in med flera bearbetade förslag till gatans bebyggande, men inget av förslagen visade sig vara möjligt att genomföra i verkligheten.
  19. Bornholms äldsta namn, Burgundarholm, är förmodligen bildat av borg (ett högt, befäst ställe) och holm (ö) ; att det skulle härröra från ett ursprungligt bebyggande av burgunder är en obestyrkt gissning.
  20. Finnur Jónssons förnämsta verk, Historia ecclesiastica Islandiæ (omfattande tiden till 1740 ; 4 delar, 1772-78), var länge det yppersta kyrkohistoriska arbetet i Norden ; det omfattar även Islands politiska och litterära historia ända från landets första bebyggande.
  21. En jordägare som ville sälja eller utarrendera odlad jord erhöll, så länge lika god och lika välbelägen ouppodlad jord kunde fås av staten, i regel betalning endast för de kostnader som blivit nedlagda för jordens uppodling, bebyggande etcetera.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Anders
  Svensk variant av det grekiska namnet Andreas: man eller manlig.
 • Andreas
  Grekiskt namn som betyder man eller manlig.
Besläktade namn: Nanne, Antti, Antero, Ante, Andy, Andris, Andrew, Andres, Andrej, Andras

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2