Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är pejl ett motsatsord till kunskap?

Hur används ordet beckna?

      1. De flesta började ” beckna ”, sälja droger i tidiga tonåren och använder även droger själva.
      1. Hennes utgångspunkt i politiska frågor var mer en fråga om tydlig individualism än feminism, eller det som i modernt språkbruk skulle becknas som ” nyliberalism ”.
      1. Medan namnbytet till teknisk högskola på svenska becknade en " uppgradering", tycks det på engelska inte finnas några associationer av att " instituten" står lägre i rang.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..