/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bedömningsgrund

Hur upplevde du uppläsningen av bedömningsgrund?

eller

Definition av bedömningsgrund

  1. bakomliggande fakta för värderande uttalande över något

bedömningsgrund är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet bedömningsgrund?

  1. Svenskar har en annan bedömningsgrund än japaner vad gäller jordskalv.
  2. Förbundskaptenens eviga dilemma: Hur skapa sig en bedömningsgrund för unga spelare jag inte ser i träning varje dag?
  3. Med sista halvtimmen som bedömningsgrund borde Djurgården ha fått omkull Giffarna på konstgräset.
  4. Alliansregeringen har exempelvis skärpt kraven på demokrati och mänskliga rättigheter i riktlinjerna för budgetstöd och på demokrati och mänskliga rättigheter som central bedömningsgrund i valet av svenska samarbetsländer.
  5. Poängen i svarsformuläret utgjorde bedömningsgrund för huruvida behandlingskrävande ångest eller depression förelåg.
  6. Det handlade dels om ett biologiskt bedömningsgrund byggt på ursprung och dels ett kulturellt och näringsmässigt kännetecken i form av renskötseln.
  7. På senare tid har han arbetat med att utveckla nya metoder för att få en likartad bedömningsgrund för miljökvalitet enligt EU: s ramdirektiv om vatten.
  8. – Men det gör att en viktig bedömningsgrund saknas.
  9. En annan viktig bedömningsgrund är teoretisk enkelhet (Occams rakkniv) och elegans.
  10. MIM kan användas som bedömningsgrund vid diagnostik, terapi eller annan intervention.
  11. Konsumentrådgivaren menar att det kan vara svårt att tillämpa ” marknadsvärde ” som bedömningsgrund – speciellt på villor i glesbygd.
  12. En bedömningsgrund är också att det blir en del nya aktörer som ges möjlighet att genomföra sina idéer.
  13. Benens längd relativt kroppslängden visar på näringstillgång under uppväxten, och är ytterligare en vanlig bedömningsgrund vid studier av attraktivitet.
  14. Om man jämför de uppmätta halterna i dagvattnet med EQS-värden (Environmental Quality Standards, bedömningsgrund för recipienter), så överskrider exempelvis TBT dessa med 2 400 – 200 000 gånger och för irgarol 200 – 5 200 gånger.
  15. Den kronologiska ålderns betydelse för fertiliteten och äggreservens storlek är dock en dålig bedömningsgrund, eftersom andra faktorer är mera avgörande, vilket också påverkar tiden för menopaus som är mycket varierande.
  16. En separation från den förstärkande föräldern blir aversiv för barnet och leder därför till beteenden som kan få föräldern att komma tillbaka, detta är den separationsprotest som är en viktig bedömningsgrund i främmandesituationen.
  17. ” Vår bedömningsgrund när vi jämfört barnförsäkringarna har varit hur bra de är om det värsta händer, det vill säga om barnet drabbas av en så svår sjukdom, eller skadas så allvarligt, att han eller hon aldrig kommer ut i arbetslivet ”, säger Christina Meder, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, i ett pressmeddelande.
  18. Med den nya och bättre tekniken förändras bedömningsgrunden.
  19. När hon haft sjukpenning i ett år fick hon ett brev från sin handläggare om att bedömningsgrunden ändras så att hon nu anses vara 100 procent arbetsför.
  20. De bedömningsgrunder som Jordbruksverket har fastställt är inte bra.
  21. Skolorna har olika bedömningsgrunder när det gäller vad man anmäler.
  22. När nu Läkemedelsverket ändrar rekommendationen görs det på flera bedömningsgrunder.
  23. Cecilia Frid har svårt att tro att Kalmar skulle tillämpa andra bedömningsgrunder än grannkommunerna.
  24. 2006 kom ett utvidgande direktiv, vilket används som vägledning för nuvarande bedömningsgrunder.
  25. Det gör att man faktiskt kunde behandla folk utifrån andra bedömningsgrunder än ett lika människovärde.
  26. -I och med att den nya lagstiftningen infördes, infördes ju också fasta tidsgränser med nya bedömningsgrunder.
  27. Sex län och 64 kommuner ska samsas vilket blir svårt när vi inte har samma bedömningsgrunder.
  28. Provanalyser visade att det fanns betydande halter av läkemedel i samtliga vattendrag utifrån Havs-och vattenmyndighetens bedömningsgrunder.
  29. Syftet med projektet är att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft, med gemensamma bedömningsgrunder för de båda kommunerna.
  30. SL:s vd Ingemar Ziegler kan inte heller se att Lars Nordstrands avhopp förändrar SL:s bedömningsgrunder av de inlämnade buden.
  31. När det gäller nedlagda gruvor, där det inte finns några utsläppsvillkor har vi utgått från naturvårdsverkets bedömningsgrunder för metaller i vatten.
  32. På flera av provtagningsställena är halterna av zink och nickel så höga att de kan ge biologiska skador, enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.
  33. Denna fartygsklass har alltid kategoriserats olika av olika länder på grund av traktat, olika bedömningsgrunder och även stolthetsskäl.
  34. Idag presenterades rapporten och dalalandstinget ligger på tolfte plats och Gävleborg på trettonde, när man räknar ihop alla de 162 bedömningsgrunder som ingår.
  35. – Det är för att inte riskera att kalla personer till mönstring som inte har förutsättningar enligt Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder, säger Kjell-Åke Gustafsson.
  36. Samtliga skolor får kritik på en punkt: De är för dåliga på att samarbeta för att ta fram likvärdiga bedömningsgrunder i olika ämnen.
  37. När vi jämförde de uppmätta metallhalterna med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för metaller i vatten kunde vi se att det rörde sig om extremt höga metallhalter.
  38. – Nej det är det inte, det var viktigt och angeläget att hålla ihop dem därför det är delvis samma bedömningsgrunder, säger Justitieombudsmannen Cecilia Renfors till Kulturnyheterna.
  39. Hur mycket av tungmetallen som finns i enskilda fiskar varierar stort, men i fler än hälften av gäddorna var halterna av kvicksilver låga, enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs bedömningsgrund?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en bedömningsgrund bedömningsgrunden bedömningsgrunder bedömningsgrunderna
genitiv en bedömningsgrunds bedömningsgrundens bedömningsgrunders bedömningsgrundernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-07-07

 • Klas
  Svensk och tysk kortform av det grekiska namnet Nikolaus som betyder seger och folk.
 • Besläktade namn: Claes, Claus, Klaus
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2