Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är arg ett motsatsord till kolerisk?

Hur används ordet bedrägligt sken?

      1. Han ifrågasätter all sådan kunskap som ett bedrägligt sken eller, som han uttrycker det: ” Frågan är om inte möjligen sinnesintrycken av någon mäktig ande frambringas i människans själ, utan att de motsvaras av några föremål utanför? ” Av detta sitt tvivel på den sinnliga erfarenheten drevs han att vända blicken inåt, och han upptäckte då, i förnimmelsen av sig själv såsom en tänkande varelse, en kunskap vars sanning icke kan dragas i tvivel, emedan tvivlet, som själv är en yttring av tänkande, endast skulle tjäna att ytterligare bekräfta densamma.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Harald

Nordiskt namn med betydelseelementen (krigs)här och härskare: härförare..

Hervor

Nordiskt namn med betydelsen härens väktare..

Besläktade namn: Harold