Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet beflita sig om?

   1. Han bör även beflita sig om att i sin förkunnelse framhålla allt Guds råd.
   1. Aidid borde i stället beflita sig om att göra slut på de strider som upprepade gånger den senaste tiden blossat upp i huvudstaden Mogadishu.
   1. Han brände sina filosofiska böcker, återlämnade magisterdiplomet och varnade den studerande ungdomen att inte, i likhet med honom, " beflita sig om köttslig visdom och jordisk heder".
   1. Neapolitanska skolan inom musiken är en grupp tonsättare, inbördes lärare och elever, vilka under 1700-talet verkade i Neapel eller utgick därifrån och odlade främst operakompositionen i en från florentinarna avvikande riktning genom att beflita sig om utbildningen av melodins skönhet och sångbarheten med åsidosättande av såväl instrumentation som finalensembler och dramatiskt patos.
   1. Slutligen innehöll detta delningsfördrag ett -med kännedom om kejsarens förkärlek för sin yngste son -för Pippin och Ludvig ganska betänkligt stadgande, då kejsaren förbehöll sig rätten att befordra den av sönerna som behagade honom " till kunglig värdighet och herradöme även över den broders riksdel, som icke beflitat sig om att behaga honom".

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Helge

Nordiskt namn som betyder helig eller lyckosam..

Besläktade namn: Helgo