Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet befordra till trycket?

      1. " Sehlstedts poetiska gåfvor började bli bekanta redan under hans gymnasisttid och en skämtsam utgjutelse af hans hand från denna tid befordrades till trycket, nämligen ", vilket gavs ut som en broschyr på 14 sidor 1832.
      1. En kortare bearbetning hade Adlerfelt själv verkställt och år 1707 genom sin fru befordrat till trycket i Wismar under titel Warhaffter entwurff der krieges-thaten Carls XII, königes von Schweden.
      1. Redan tidigt vaknade Nordströms håg för poetiskt skriftställeri, och Johan Ludvig Runeberg, som tillfälligtvis fått läsa åtskilliga av hennes dikter i manuskript, förordade ivrigt deras befordrande till trycket.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Love

Maskulinform av det svenska namnet Lovisa, som kommer från det forntyska namnet Ludvig: berömd kämpe..

Ludvig

Tyskt namn som består av betydelseelementen beröm och kämpe: berömd kämpe..

Besläktade namn: Luis, Louis, Lajos