/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för begagnande, menade du begagna?

Synonymer till begagnande

Hur upplevde du uppläsningen av begagnande?

eller

Liknande ord till begagnande

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet begagnande?

  1. Däremot medger det kanske inte begagnande av det försäljningsargument som ibland följer på den deklarationen.
  2. – Exempelvis kan man köpa begagnande mobiltelefoner för en mindre peng, säger Anders Ivar.
  3. Efter vetorättens begagnande skulle lagförslaget i riksdagen upptas till förnyad behandling.
  4. Några ord för de små till begagnande i söndagsskolor och familjer (1865) från holländskan.
  5. I samband med efemeriderna kan nämnas de kalendrar Regiomontanus gav ut till allmänt begagnande.
  6. Som människa var Marmontel fullt aktningsvärd, visserligen världsklok och skeptisk, men aldrig begagnande sig av dåliga medel.
  7. Det var även efter hans anvisning och efter analyser av honom, som Sabbatsbergs hälsobrunn 1734 upptogs till begagnande.
  8. Sommaren 2015 påbörjade Argentina att förhandla med Israel, om att få köpa ett antal begagnande IAI Kfir Block 60.
  9. Han öppnade flera boklådor, inrättade det första offentliga biblioteket till fritt begagnande av allmänheten och skänkte bort massor av böcker.
  10. Det finns ett fokus hos märkeshandlarna att hålla nere sina lager med begagnande bilar, vilket leder till att flödet fortsätter att vara högt, säger han.
  11. Med milt förmanande upplyses allmänheten om att det är bra att bättra på utstrålningen vid framfart på cykel eller vid begagnande av apostlahästar längs vägar.
  12. Polisen i Väst anser att tält och kaffebord faller under ” begagnande av offentlig plats ” och har därför gett Kungälvs kommun chansen att använda sitt kommunala veto.
  13. Bodelning kan ske också vid upphörande av samboförhållande men omfattar då enbart samboegendom, det vill säga bostad och bohag som förvärvats för gemensamt begagnande.
  14. Alla barn som går i skolan måste ha skoluniform och dessa får man betala för, även om det ofta finns möjlighet att köpa begagnande.
  15. Fästningsverken underhölls fortfarande under 1900-talets början, och hösten 1906 uppläts en del av dess lokaler till sjöförsvaret för begagnande av skeppsgossekåren i Marstrand, som 1907 började uppsättas.
  16. Hans Målare-lexikon til begagnande såsom handbok för konstidkare och taflesamlare (1833) har varit av stor betydelse, Dessins autographes des plus célèbres mâitres de toutes les écoles ; Kongl.
  17. Samma dag på förmiddagen ryckte överste Gustaf Olof Lagerbring med förtruppen fram till passet vid Djäkneboda (med begagnande av en genväg genom skogen) 6 km väster om Ratan.
  18. Han vänder sig i skriften Von den göttlichen dingen und ihrer offenbarung (1811) skarpt mot Friedrich Schelling, beskyllande honom för ett vilseledande begagnande av teistiska uttryck för panteistiska tankar.
  19. För skada, som i följd av luftfartygs begagnande i luftfart tillfogas person eller egendom, som icke befordras med luftfartyget, vare luftfartygets ägare ansvarig, ändå han ej är vållande till skadan.
  20. Grundläggande för analytisk geometri är begagnandet av ett koordinatsystem.
  21. Gistgård är en träställning som fiskare använder för att torka fiskenäten efter begagnandet.
  22. Detta involverade det utökade begagnandet av polyfoni och polytonala strukturer, i efterföljd av samtida föregångare som Darius Milhaud och Arnold Schönberg.
  23. Han har framhävt nödvändigheten av ett före begagnandet av en historisk källa undersöka författarens världsåskådning och dess betydelse för det litterära uttryckssättet.
  24. Uppkom genom själva begagnandet av den ifrågavarande egendomen för det allmänna behovet skada för ägaren eller annan och hade denna skada inte beräknats vid den ersättning, som på ovan angivna sätt blivit bestämd, då skulle också ersättning därför bestämmas till högsta belopp, vartill skälig skadeersättning skulle uppskattas.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-29

 • Peter
  Svensk form av det latinska namnet Petrus med betydelsen klippa.
 • Petra
  Femininform av det latinska namnet Petrus med betydelsen klippa.
 • Besläktade namn: Peder, Pedro, Petri, Petrus, Pierre, Pieter, Piotr, Petter

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2