/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till behäftad med

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet behäftad med?

  1. Kriminalstatistiken är behäftad med felkällor.
  2. Kriminalstatistik är behäftad med felkällor.
  3. Men det är en summa behäftad med stor osäkerhet.
  4. -Rätten är oinskränkt men möjligen behäftad med en kostnad, sade han.
  5. Därtill är konjunkturutvecklingen för 2012 behäftad med stor osäkerhet ”, skriver Idermark i rapporten.
  6. Jonas Arnberg understryker att prognosen för 2010 är behäftad med en mycket stor osäkerhet.
  7. Denna artikel är behäftad med många fel och ska inte tas seriöst...
  8. GIF är dock en åldrad standard, behäftad med ett antal tekniska begränsningar.
  9. Den utredning som Ernst & Young genomfört på Moderaternas uppdrag om medlemsfifflet är behäftad med betydande brister.
  10. En läkare som granskat filmerna konsta-terar att han inte är ” behäftad med något väsentligt rörelsehinder ”.
  11. Bakgrunden är en tvist om en sprillans ny bil som visat sig vara behäftad med fel.
  12. Chefsläkaren säger att vården av patienten är behäftad med flera brister, bland annat gjordes ingen fallriskbedömning.
  13. I ett uttalande från partiets ledning beskrivs valprocessen som skandalös och behäftad med fusk och våldsamheter.
  14. En tvådimensionell karta över en större del av jordytan är behäftad med betydande avbildningsfel.
  15. Liksom med andra spårvagntyper nu som då, var även M25 behäftad med en del " barnsjukdomar".
  16. Ytterligare en avskrift från 1600-talet är känd, men även denna är behäftad med felaktigheter.
  17. ÖRNSKÖLDSVIK Trots att dubbelt så mycket pengar som beräknat investerats i Botniabanan, tycks den behäftad med allvarliga brister.
  18. Såhär skriver räddningstjänsten i sitt föreläggande: Av besiktningsintyget framgår att anläggningen är behäftad med ett stort antal brister.
  19. Men samtliga är behäftade med svårigheter.
  20. Samtliga behandlingsmedel är behäftade med olika biverkningar.
  21. – Det är ju vårt urfolk och det finns rättigheter behäftade med det.
  22. Även romarnas namn brukar vara behäftade med någon form av ordlek.
  23. Det var de äldre elektromekaniska telefonsystemen som var behäftade med denna egenhet.
  24. Linsens uppgift är att eliminera optiska fel som ljusstarka reflektorteleskop är behäftade med.
  25. Tandmetoder är behäftade med en del problem, eftersom tänderna växer färdigt vid omkring 18 års ålder.
  26. Begreppet värdepedagogik slipper också att dras med de problem som är behäftade med termen värdegrund.
  27. Algoritmen uppskattar tillståndet hos ett dynamiskt system med hjälp av ofta ofullständiga mätningar behäftade med distorsion.
  28. – Dessa undersökningar är överflödiga, dyra och behäftade med stora osäkerheter, säger förbundets ordförande, Frank Ulrich Montgomery, till Süddeutschen Zeitung.
  29. Ygeman uppger att det är svårt att planera utifrån prognoserna, eftersom de på lång sikt är behäftade med stora svårigheter.
  30. Alla handlingar är behäftade med sekretess vilket Göran Qvarnstörm ser som en förutsättning för att kunna utföra jobbet som företagsrådgivare.
  31. I seriens inledning är rollfigurerna i serien behäftade med de arketypiska drag som ofta tecknas i polisfilmer.
  32. Alla motorer är behäftade med en viss grad av intern EGR på grund av begränsningar i gasväxlingen.
  33. – På sikt måste vi försöka hitta nya brunnar i området, som inte alls är behäftade med det här ämnet, säger han.
  34. Åtminstone två interna promemorior har upprättats sedan december 2019 där tjänstemän lyft frågan om att Pisaresultaten kan vara behäftade med felaktigheter.
  35. – Det är viktigt att komma ihåg att det finns en anledning till att bekämpningsmedel är behäftade med en lång rad regler.
  36. Andra forskare menar att teorierna om cykliska universa är behäftade med alltför många problem för att vara sannolika.
  37. Riksbyggen har köpt tillbaka detta hus men oron bland andra husägare finns nu att deras hus också kan vara behäftade med fel.
  38. De visar att ungefär hälften av alla radhus faktiskt är behäftade med ganska allvarliga brister i det byggnadstekniska brandskyddet, säger Patrik Perbeck.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ragna
  Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter.
 • Ragnar
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare.
 • Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2