/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Vad betyder behaviorism?

Hur uttalas behaviorism?

  1. [behejvi-]

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till behaviorism

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet behaviorism?

  1. Mead själv använde begreppet social behaviorism om sin teori.
  2. De olika programmen har till viss del olika innehåll men kunskap om uppfostringsstil och inlärningsteori baserad på behaviorism återfinns i samtliga program.
  3. Parallellt med denna utveckling inom psykologin utvecklades även en filosofisk behaviorism (ibland benämnd logisk behaviorism).
  4. Beteendeterapins vetenskapsfilosofiska grund kallas för behaviorism.
  5. Den filosofiska grunden för beteendeanalys är radikal behaviorism (inte att förväxla med till exempel metodologisk behaviorism, så kallad black-box psykologi).
  6. Han motsatte sig Quines anti-realism, behaviorism och relativism.
  7. Nyare psykologiska strömningar, som psykoanalys och behaviorism, upptogs av Lagerborg med stort intresse.
  8. Skinner var den huvudsakliga upphovsmannen till den filosofi som kom att kallas radikal behaviorism.
  9. Hans mest kända verk är The Concept of Mind (1949), som argumenterar för en form av filosofisk behaviorism.
  10. Ryles behaviorism är däremot inte av den nervfysiologiska typen, utan ligger liksom Wittgensteins mer åt det molära hållet.
  11. Senare förändringar av Watsons perspektiv och klassisk betingning (se Ivan Pavlov) ledde till uppkomsten av operant betingning eller radikal behaviorism, en teori som förespråkas av Frederic Skinner, som dominerade den akademiska diskussionen under hela 1950-talet och blev för många synonymt med " behaviorism".
  12. I boken Musikvetenskap från 1973 finns såväl stråk av fenomenologi och behaviorism för att bättre kunna förankra och bredda ämnet.
  13. Tongivande teorier är behaviorism, kognitivism (särskilt modeller för kognitivt informationsprocessande, se kognitiv psykologi och kognitionsvetenskap) och socialkonstruktivism eller sociokulturella perspektiv (Woolfolk, 2004).
  14. Filosofisk behaviorism, som exempelvis Wittgenstein försvarade, blev allt mindre populärt under den senare delen av 1900-talet, i samband med kognitivismens frammarsch.
  15. De vanligaste monistiska positionerna under 1800-och 1900-talet har varit varianter av fysikalism ; dessa positioner innefattar behaviorism, identitetsteorin, anomal monism och funktionalism.
  16. Beteende blev en viktig komponent inom psykologin i början av 1900-talet med tillkomsten av det paradigm som senare blev känt som behaviorism.
  17. Naturalism, symbolism och Meyerholds konstruktivism samt rysk formalism, yoga, Ivan Pavlov, behaviorism, James Lange, psykofysiologi och estetiken hos Aleksandr Pusjkin, Nikolaj Gogol och Lev Tolstoj.
  18. Olika forskare har också koncentrerat sig på antingen psykopatiska beteenden (behaviorism) eller på psykopatiska personlighetsdrag (psykodynamiska skolan), eller i samband med personlighetsgenetikens framsteg studerat biologiska avvikelser.
  19. Under första halvan av 1900-talet använde sig didaktikerna av en kombination av beteendevetenskap, däribland behaviorism, och statistik för att nå fram till en helt säker vetenskaplig inlärningmetod.
  20. Modellen för adaptivt lärande har sin grund i 1950-talets behaviorism samt metoder och teorier framtagna av B. F. Skinner i, bland annat, verket The Technology of Teaching som publicerades 1968.
  21. Till skillnad från klassisk/respondent/pavloviansk inlärning behaviorism med enkel stimulus och respons innebär den operanta/instrumentella/skinnerska inlärningen att individens framtida beteende påverkas av vilka konsekvenser beteendet tidigare har lett till.
  22. Skinner, en av företrädarena för behaviorismen.
  23. Företeelsen har särskilt utforskats i behaviorismen.
  24. Skinner och är en utveckling av behaviorismen.
  25. Enligt behaviorismen bör psykologin vara en " beteendelära".
  26. Den psykologiska skolan mynnade senare ut i behaviorismen.
  27. Skinner och är en central del av behaviorismen.
  28. I sin forskning var han en förebådare av behaviorismen.
  29. Pavlov var pionjär inom psykologin, kanske främst för den tidiga behaviorismen.
  30. Kognitivister avvisar behaviorismen på grund av flera av dennas påstådda problem.
  31. Chomskys kritik av behaviorismen lade grunden till ett tydligt paradigmskifte inom språkvetenskapen.
  32. Den amerikanske psykologen B. F. Skinner knöt sedan samman Thorndykes teori med behaviorismen.
  33. Som en reaktion till den subjektiva och introspektiva naturen hos dåtidens psykologi kom behaviorismen.
  34. Njutning var inget den tidens psykologi fokuserade på eftersom behaviorismen fortfarande var en dominerande paradigm.
  35. När dessa förhoppningar inte infriades kom behaviorismen att överges för att ersättas av kognitiv forskning.
  36. Mot den freudianska uppfattningen, förklarade Ivan Pavlov och hans skola behaviorismen neuroser som inlärda beteenden.
  37. Enligt behaviorismen är psykologins mål inte en beskrivning av människan, utan prediktion och kontroll av beteende.
  38. Det finns dock en riktning inom behaviorismen som menar att människans tankar och känslor kan studeras, om än indirekt.
  39. Midgley undersökte i sin första bok Beast and Man hur den mänskliga naturen reagerar på sociobiologin, relativismen och behaviorismen.
  40. Flera av metoderna har en stark koppling till behaviorismen då de syftar till att betinga hjärnan att koppla sovrummet med sömn.
  41. Thorndyke utvecklade teorin samtidigt som Ivan Pavlov i Ryssland utförde experimenten med betingade reflexer hos djur och lade grunden för behaviorismen.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Love
  Maskulinform av det svenska namnet Lovisa, som kommer från det forntyska namnet Ludvig: berömd kämpe.
 • Ludvig
  Tyskt namn som består av betydelseelementen beröm och kämpe: berömd kämpe.
 • Besläktade namn: Luis, Louis, Lajos

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs behaviorism?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en behaviorism behaviorismen
genitiv en behaviorisms behaviorismens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2