Vad betyder belletristisk?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är dona en synonym till snara?

Hur används ordet belletristisk?

   1. Millingen gjorde sig känd i England både som läkare och fruktbar belletristisk författare.
   1. Bland Zieglers belletristiska skrifter kan nämnas Gesammelte Novellen und Briefe aus Italien (3 band, 1872).
   1. -En samling av hans viktigare skrifter utkom i 3 delar 1878-1879, Tankar och löjen, belletristiska drag ur Thomanders och C.F. Dahlgrens brefvexling m.fl. källor (samlade och utgivna av Arvid Ahnfelt, med levnadsteckning) 1876.
   1. Thomander " (fullständig titel Tankar och löjen, belletristiska drag ur Thomanders och C.F. Dahlgrens brefvexling), utgiven av Arvid Ahnfelt (1876), är intagen en mellan Carl Fredric Dahlgren och Johan Henrik Thomander åren 1823-30 förd brevväxling, vilken innehåller många drag, som belyser dessa bägge personligheter.
   1. Stinde var först fabrikskemist samt ägnade sig, sedan han övertagit redaktionen av " Hamburger Gewerbeblatt", åt naturvetenskapligt och belletristiskt författarskap.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..