/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till berättande dikt

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet berättande dikt?

  1. Boken kallas "en berättande dikt i nittiosex kapitel", men trots beteckningen är texten inte berättande i någon konventionell mening.
  2. Hennes långa berättande dikt, The Land, vann Hawthornden Prize 1926.
  3. En berättande dikt av George Gordon Byron bär titeln The Giaour.
  4. Mazeppa är en berättande dikt från 1819 av den engelske författaren Lord Byron.
  5. Julqvällen är en berättande dikt från 1841 av den finlandssvenske författaren Johan Ludvig Runeberg.
  6. " Korpen " () är en berättande dikt av den amerikanska författaren och poeten Edgar Allan Poe.
  7. Hans högvördighet biskopen i Växjö är en berättande dikt av Gustaf Fröding, utgiven i Nya dikter år 1894.
  8. Balen är en lång, berättande dikt, nästan som en novell, av Gustaf Fröding, utgiven i samlingen Nya dikter år 1894.
  9. År 1841 blev han med ens berömd genom sin berättande dikt Edmenegarda, en rörande vacker kärlekshistoria, stödd på verkliga tilldragelser.
  10. Titanics undergång (), med undertiteln en komedi (eine Komödie), är en lång berättande dikt från 1978 av den tyske författaren Hans Magnus Enzensberger.
  11. Denna dikt, tillsammans med hans andra tidiga berättande dikt Vägen till socialismen (1931), var produkter av Tvardovskijs försök att komma till rätta med kollektiviseringen i landet.
  12. Under sommaren 2011 cyklade Boyacioglu till Spanien och publicerade dagligen under resan ett slags berättande dikt på en blogg i syfte att undersöka vad fysisk utmattning gör för skrivandet.
  13. Hans förnämsta poetiska verk, Gorski Pătnik (Bergvandraren, en berättande dikt, 1857, med historiska kommentarer), är en poetisk skildring av hajduk-livet, grundad på egna erfarenheter, och kan anses som utgångspunkten för den nybulgariska poesin.
  14. En berättande dikt Sasjka, som på grundval av egna upplevelser gav en verklighetstrogen, men något frivol bild av det dåtida studentlivets skuggsidor och spreds i många handskrifter, kom till tsarens kännedom, och denne straffade Polezjajev med degradering till underofficer.
  15. Han upptogs samtidigt av en annan lång, berättande dikt som heter Westward Haut utgiven efter Dorns död, liksom Chemo Sábe som skrevs de sista två-tre åren av hans liv och som handlar om de cancerbehandlingar han genomgick då.
  16. Versmåttet har använts flitigt därefter under olika epoker, under renässansen av exempelvis Pierre de Ronsard, därefter av franskklassicismens dramatiker, sådana som Corneille och Racine, och senare av symbolismens företrädare, till exempel Stephane Mallarmé i En fauns eftermiddag och underbarnet Arthur Rimbaud i hans långa, strofindelade och berättande dikt Den berusade båten.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-25

 • David
  Hebreiskt namn med betydelsen älskad.
 • Salomon
  Grekisk variant av det hebreiska namnet Salomo med betydelsen välgång eller frid.
 • Besläktade namn: Davida
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2