/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bereda på

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet bereda på?

  1. Tågresenärer får vara bereda på förseningar.
  2. Det är lika bra att bereda på att det här kommer att växa ännu mer.
  3. Så småningom tillämpades nya tekniker för att producera odlingsmedier i form av torrt pulver, som köparen kan bereda på egen hand.
  4. Vi kan få mycket snabbare hjälp om våra resurser tryter och vice versa så måste vi vara bereda på förstärka vid exempelvis skogbränder i Blekinge, säger Ulf Lago.
  5. De menar att de inte riktigt vet i vilken riktning livet tar dem, men att de ändå är bereda på att gå vidare.
  6. Förslaget kommer MBL: as och beredas på måndag den 20 mars.
  7. Förslagen ska självklart också beredas på ett noggrant sätt innan det blir eventuella konkreta lagförslag av det.
  8. Köttet kan därefter beredas på olika sätt för att klara lagring under en längre tid.
  9. Regeringen vill även se att förskolan blir obligatorisk för alla sexåringar, och utbildningsministern säger att en lagändring kommer att beredas på Utbildningsdepartementet.
  10. Men skulle en begäran från Örebro universitet komma in om att flytta på utbildningen så kommer den att beredas på vanligt sätt.
  11. Carlsson uppger att han har förtroende för den beredning tjänstemännen gjort i frågan, men menar att medborgarförslaget självklart kommer tas upp i fullmäktige och beredas på samma sätt som alla andra.
  12. – Alla förslag som kommer in måste beredas på ett seriöst sätt och det är en fruktansvärd byråkrati som tar lång tid och kostar mycket pengar, pengar som kan användas till annat.
  13. Efter slakt kan hornet beredas på samma sätt som ett dryckeshorn för att bli mer hygieniskt och få ett bättre utseende, men man kan även tillverka blåshorn av råa horn.
  14. För de ministeriella målens beredande gällde ej föreskriften i R. F. § 10 om upplysningars inhämtande från ämbetsverken, utan de kunde (§ 11) beredas på sätt konungen fann lämpligast och skulle ej såsom vanliga regeringsärenden föredragas och afgöras i vanligt statsråd, utan i den s. k. ministeriella konseljen, bestående blott av utrikesministern (ord.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-27

 • Selma
  Keltiskt namn, ursprungligen ett ortsnamn, med betydelsen vacker utsikt.
 • Fingal
  Keltiskt namn med betydelsen ljus främling.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2