Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet beskicka?

      1. Själva ugnen består av ett 20-30 meter högt tegelinfodrat, vattenkylt schakt, vilket chargeras (beskickas, fylls på) vid toppen genom uppsättningsmålet med malm (vilken kan utgöras av sinter, kulsinter eller styckemalm), koks och slaggbildare.
      1. Efter att han upprepade gånger under längre perioder hade varit tillförordnad som rättens justitiarius, beskickades han 1838 till att definitivt bekläda denna post, på vilken han därefter var verksam till 1854, då han på grund av nedbruten hälsa beviljades avsked.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Dagmar

Nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir: fredsäll..

Rigmor

Danskt namn som betyder den mäktiga mön..