/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till beskicka

Hur upplevde du uppläsningen av beskicka?

eller

Liknande ord till beskicka

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är fermt en synonym till raskt?

Hur används ordet beskicka?

    1. Själva ugnen består av ett 20-30 meter högt tegelinfodrat, vattenkylt schakt, vilket chargeras (beskickas, fylls på) vid toppen genom uppsättningsmålet med malm (vilken kan utgöras av sinter, kulsinter eller styckemalm), koks och slaggbildare.
    2. Efter att han upprepade gånger under längre perioder hade varit tillförordnad som rättens justitiarius, beskickades han 1838 till att definitivt bekläda denna post, på vilken han därefter var verksam till 1854, då han på grund av nedbruten hälsa beviljades avsked.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2