/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till betalningsskyldig

Hur upplevde du uppläsningen av betalningsskyldig?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

betalningsskyldig är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet betalningsskyldig?

  1. Inledningsvis konstaterar hovrätten över Skåne och Blekinge att det finns ett tidigare rättsfall där den skuldsatte ansågs betalningsskyldig eftersom det var en närmast försumbart liten sannolikhet att den skuldsatte inte nåtts av ett eller flera kravbrev som sänts till honom.
  2. Om ni skiljer er kan du inte bli betalningsskyldig för din mans skulder om ni har det äktenskapsförord som jag antagit.
  3. När man tar ett gemensamt lån är man solidariskt betalningsskyldig för hela skulden.
  4. Om man inte har ingått något avtal är man dock inte betalningsskyldig och det är företaget som ska bevisa att avtal ingåtts.
  5. Företaget hävdade att staden var betalningsskyldig för det förrådsutrymme man hyrt åt en privatperson.
  6. Nu vill regeringen ta bort denna möjlighet och göra låntagaren betalningsskyldig under hela sitt liv och dödsboet därefter.
  7. Kammarrätten ansåg att kvinnan var betalningsskyldig.
  8. Nu är jag betalningsskyldig för bensinen han har tankat.
  9. Hur rimligt är det att Ghoddos själv är betalningsskyldig?
  10. Om det gamla beslutet vinner laga kraft blir han betalningsskyldig.
  11. De påtalade också att han personligen skulle kunna bli betalningsskyldig.
  12. Föräldern som inte betalat blir då istället betalningsskyldig till Försäkringskassan.
  13. Miljööverdomstolen ger dock bolaget rätt och anser att mannen är betalningsskyldig.
  14. Därför är hon tillsammans med bolagen betalningsskyldig för skulderna till staten.
  15. Därmed blev Marita betalningsskyldig för begravningskostnaderna som var på 22000 kronor.
  16. Nu kräver Barnombudsmannen och Kronofogden en ändring av lagen som gör vårdnadshavaren betalningsskyldig, inte barnet.
  17. Blir det dessutom utslag om att man är betalningsskyldig kan det få konsekvenser för en småföretagare.
  18. En fysisk person är efter avslutad konkurs (personlig konkurs) betalningsskyldig för de återstående fordringarna.
  19. Johan Paulsson tycker att det är fel att han är betalningsskyldig eftersom han följde instruktionerna som Kopparstaden satt upp.
  20. Genom att använda en bilmålvakt smiter fordonets verklige ägare från fordonsrelaterade skatter och avgifter eftersom bilmålvakten istället blir betalningsskyldig.
  21. Men efter förlusten i hovrätten blev istället Arica Victims betalningsskyldig för Bolidens rättegångskostnader, som uppgick till 41 miljoner kronor.
  22. Om ägarbytet istället sker efter att ett körförbud har ålagts fordonet, är det den tidigare ägaren som är betalningsskyldig.
  23. Att Åstorp blir betalningsskyldig beror på att de äger vatten-och avloppsnätet som inte pallade för trycket när regnet vräkte ner.
  24. Men Plan-och byggförordningen säger att även den som har dragit nytta av att byggnaden tagits i bruk kan bli betalningsskyldig.
  25. Men även om en olycka är orsakad av slarv kan ett företag enligt Morgan Johansson inte bli betalningsskyldig för kommunala räddningsinsatser.
  26. Då går Försäkringskassan in med underhållsstöd och den betalningsskyldige föräldern får en skuld till staten.
  27. Detta säkerställs genom att Kronofogdemyndigheten på begäran av en borgenär med en giltig exekutionstitel kan företa utmätning och betalningssäkring hos den betalningsskyldige.
  28. En faktura eller räkning är ett bokföringsverifikat, momsredovisningsunderlag och ett skriftligt krav på betalning genom vilket fordringsägaren (borgenären) kräver betalt från den betalningsskyldige (gäldenären).
  29. En fakturafordran kan beskrivas som en ordinär fordran på pengar för vilken fordringsägaren (borgenären) kräver betalt genom att skicka ett skriftligt meddelande till den betalningsskyldige (gäldenären).
  30. Utmätning är en svensk juridisk term och innebär att en borgenär (den som har en fordran), begär att Kronofogdemyndigheten skall ta i anspråk fast eller lös egendom ifrån gäldenären (den betalningsskyldige).

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ossian
  Keltiskt namn med oviss betydelse.
 • Oskar
  Keltiskt namn som betyder gudaspjut.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs betalningsskyldig?

adjektiv
positiv en betalningsskyldig
ett betalningsskyldigt
den|det|de betalningsskyldiga
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2