Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nara en synonym till sammanfoga?

Hur används ordet betunga med?

   1. Från reduktionen undantog adeln uttryckligen ärvda gods och uttalade sin förvissning att ej vidare betungas med ny reduktion.
   1. Därjämte bestämdes, att i närheten skulle uppbyggas ett särskilt härbärge för pilgrimer och vägfarande, på det klostret inte skulle betungas med för stor gästning.
   1. Man har kommit fram till att det tidigare beloppet var oskäligt betungade med tanke på den 16-årige flickans ekonomiska förhållanden.
   1. Han ger henne förmågan att förvandla till en frisk 16-årig egenföretagare som inte är betungande med en hals tumör.
   1. Om skyldighet att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt, varvid även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter ska beaktas.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Disa

Fornnordiskt namn med betydelsen gudinna. Kortform Desideria och Hjördis, även av namn med suffixet -dis..

Hjördis

Isländskt namn bestående av betydelseelementen svärd och gudinna: svärdets gudinna..