Definition av bibeldrama

    1. Skådespel som helt eller delvis bygger på innehåll i Bibeln.
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är morgoväkt en synonym till hanegäll?

Hur används ordet bibeldrama?

      1. Hartmanns Liden Kirsten utan ett bibeldrama helt i sin egen stil.
      1. De företer, i sammanhang med skaldens fördjupade studier, en fortskridande utveckling från medeltidens och 1500-talets naiva bibeldrama och det klassiska skoldramat i Senecas stil till det grekiskantika dramat, dock utan att de tidigare stadierna helt övervinns.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ansgar

Forntyskt namn med betydelsen gud och spjut: gudaspjut. Ansgar var Nordens apostel..

Anselm

Forntyskt namn med betydelsen gud och hjälm: gudahjälm..

Besläktade namn: Selm, Selmer, Ansgarius