Vad betyder bildbar?

  1. som kan lära sig något || -t;
   -are
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är banta en synonym till krympa?

Hur används ordet bildbar?

   1. Man skilde nu på " bildbara" och " obildbara" idioter.
   1. Till en början vårdades där både bildbara och obildbara, men på 1890-talet, då anstalten övertogs av en förening med stiftarens dotter, Helen Ramsay, som föreståndare, omändrades den till att bli uteslutande uppfostringsanstalt, endast avsedd för bildbara epileptiska barn.
   1. Den första lagen (SFS1944:477) kom att inkludera elever som man vid den tiden kallade för ” bildbara sinnesslöa ”, trots att lagen fanns på papper så såg verkligheten annorlunda ut i skolorna.
   1. Den sistnämnda kommissionen antog i sitt betänkande nästan fullständigt det av Keller 1869 i en broschyr, Om Idiotsagen, framställda utkastet till en nyordning: införande av allmän skolplikt, placering av de bildbara individerna i skolor och arbetsanstalter och de övriga i asyler och hos familjer, allt på statens, kommunernas och amtens bekostnad.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Malkolm

Keltiskt namn som betyder Colms tjänare - Colm är en variant av Columbas, som var Skottlands apostel..

Morgan

Keltiskt namn med den sannolika betydelsen vit sjö..

Hur böjs bildbar ?

adjektiv
positiv en bildbar
ett bildbart
den|det|de bildbara