Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är persienn en synonym till förhänge?

Hur används ordet binda samman?

   1. - Den nya säkerheten måste söka att binda samman ett bredare Europa med en stark väv bestående av militärt samarbete, framgångrika ekonomier och vitala demokratier.
   1. - Det är en gammal idé om att binda samman inte bara Gunnilse med Angereds centrum, utan också Kortedala och Bergsjön genom en väg under Storåsberget, över ån på ett ställe som redan är stört av industrin vid Linnarhult och genom en tunnel till Ljusårsvägen / Almanacksvägen.
   1. - Genom att via färjorna till Danmark binda samman den nya Hallandsleden med i huvudsak helt bilfria cykelleder på den danska sidan skulle man kunna skapa en internationell attraktion, hävdar han.
   1. De har till uppgift att bedöma effekterna för staden Göteborg, inte hela regionen, och kritiserar Vägverket för att ha tappat bort flera viktiga delsyften med en ny älvförbindelse: Dels möjligheten att binda samman olika delar av Göteborg genom att placera förbindelsen någonstans mellan Tingstadstunneln och Angeredsbron, en sträcka på nästan en mil.
   1. Det var hans sätt att beskriva ett pågående projekt att binda samman ett antal kommuner i området till en fungerande helhet, genom att koordinera kollektivtrafik, underlätta för gränsgångare, skapa en gemensam identitet av det som ännu är spridda enheter.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Svante

Svensk variant av det slaviska namnet Svantepolk: helig..

Boris

Ryskt namn som är en kortform av namnet Borislav som är sammansatt av betydelseelementen strid och beröm..