Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är munhuggas en synonym till kivas?

Hur används ordet biogasstation?

   1. Det fanns nämligen bara två alternativ, biogas eller E85, och att bygga upp en biogasstation kostade tio gånger så mycket.
   1. De föreslår bland annat att kommunen bygger en biogasstation samt laddningsstationer för elbilar.
   1. Men hur, när, och i vilken utsträckningen Sundets biogasstation kommer att utvecklas är oklart.
   1. Just nu är det gratis att tanka biogas på Östersunds nya biogasstation, vid reningsverket i Göviken.
   1. SVT möter Linn Hemlin, milöstrateg på Sala kommun, vid Vafab Miljös biogasstation i utkanten av Sala.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gudmund

Nordiskt namn med betydelseelementen gud och beskyddare: skyddad av gudarna..

Ingemund

Nordiskt namn bestående av gudanamnet Ing och betydelseelementen beskyddare: skyddad av Ing..

Besläktade namn: Ingeman