Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är rosett en synonym till band?

Hur används ordet bland dem?

   1. Idén om automatbana är enligt undersökningen dubbelt så populär bland män som bland kvinnor (13 respektive 7 procent), mer än dubbelt så uppskattad bland 18-30-åringar som bland dem från 51 år och uppåt (14 respektive 6 procent) och precis dubbelt så populär bland dem som oftast färdas med bil jämfört med kollektivresenärerna (14 respektive 7 procent).
   1. Andelen positiva till EMU har ökat både bland dem som är för och bland dem som är mot EU.
   1. Att inte söka sitt sällskap "bland dem som tycka om slarv och slams, bland dem som berätta otrevliga historier och begagna fula ord".
   1. Förmånerna är vanligare bland TCO:s och Sacos medlemmar än bland LO-anslutna men allra vanligast bland dem som inte är med i något fackförbund alls.
   1. Medansvariga måste också räknas bland dem som nekat honom den vård han behövde och bad om, bland dem som rustat ned sjukvården och psykvården, dem som stängt de stora psykiatriska sjukhusen.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Jonas

Grekisk form av det hebreiska namnet Jona, som betyder duva. Även en kortform av det hebreiska namnet Johannes, Herren är nådig..

Jens

Dansk form av det hebreiska namnet som betyder Herren är nådig..