/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till blomsterrik

Hur upplevde du uppläsningen av blomsterrik?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

blomsterrik är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hemlistisk en synonym till cesur?

Hur används ordet blomsterrik?

  1. Kjell och de andra Lerumsbotanisterna har ett dussin rutor att slutinventera - sommaren torde bli blomsterrik - men arbetsam.
  2. På gården finns även en K-märkt blomsterrik slåtteräng som hävdas varje år.
  3. Det finns ingen ö i Azorerna som är så blomsterrik, vilket beror på dess läge och dess nederbörd.
  4. Larverna lever på olika gräs och de fullvuxna fjärilarna dricker nektar från blommor och den förekommer därför bland annat på blomsterrik ängsmark.
  5. Vidare skrev hon Dies Buch gehört dem König (två band, 1843, ett försök att lösa den sociala armodsfrågan) och flera skrifter i en blomsterrik sierskestil.
  6. Hans störste kritiker var Thomas Carlyle, som menade att verkets sarkasmer var elaka, att stilen var blomsterrik, noterna ofta gemena, och att han var i avsaknad av dygdiga känslor.
  7. Bland hans målningar under de följande åren märks Adam och Eva (1891), I Arkadien (1892), Sommarafton (en stiliserad komposition, tre unga kvinnor, sedda i profil, vandrar i gåsmarsch fram på en stig över en blomsterrik äng ; anordningen påminner om antika reliefer eller vasmålningar ; 1895, Hirschsprungs museum), Våren (1896, på samma plats), den muntra kompositionen Havsfruns barn (1899), I Italien (ett ungt par vid frukostbordet med utsikt över ett florentinskt landskap, 1901), Badande flickor (1904), Paolo och Francesca (1905), Guldhornet (1906), Flyttfåglar (1910) och Skalden (1912).
  8. Ön är även i övrigt en av skärgårdens blomsterrikaste.
  9. Den högnordisk höfjärilens habitat är blomsterrika fjällhedar.
  10. Här finns blomsterrika strandängar, avenbokskogar, hällmarker och hassellundar.
  11. År 1961 skänktes denna blomsterrika kulle till Skaraborgs läns naturskyddsförening.
  12. Det finns blomsterrika marker där åkrarna ännu inte helt vuxit igen.
  13. Sevärdheter: De blomsterrika gamla odlingsmarkerna, det rika fågellivet och utsikten från Svensbodaberget.
  14. Stäpphumlan föredrar kalkrika blomsterängar, torra sandmarker samt blomsterrika vägrenar och odlade marker.
  15. Arten är i Sverige ett säkert vårtecken och flyger på blomsterrika ängar och i skogsbryn.
  16. Många av Wildes blomsterrika fraser ströks och de långa diskussionerna om religion och moral kortades också ned.
  17. Honorna bygger inga egna bon, utan är boparasiter hos mosandbin (Andrena barbilabris) som lever på blomsterrika sandmarker.
  18. I bland annat Skottland har ökande fårskötsel lett till ett större betestryck på blomsterrika marker, och därmed en nergång för arten.
  19. Under 30-åriga kriget kom svensk guldsmedskonst naturligt nog att påverkas av tysk senrenässans och barock, bl.a. av den blomsterrika Augsburgsstilen.
  20. En viktig orsak till dess nedgång förmodas vara minskningen av familjejordbruken med dess tillgång på blomsterrika slåtterängar och liknande, mindre intensivt skötta marker.
  21. Mosshumlan uppträder på blomsterrika strandområden, ängs-och stäppmark där den framför allt besöker vitklöver, rödklöver, mjölkört, plistrar, vickerarter, axveronika, bosyska, getväppling, oxtunga, höskallra och väddklint.
  22. Den 24 maj 1909 beslutades att nio nationalparker skulle inrättas, bland dem Ängsö valdes tack vare sin idylliska och blomsterrika kulturlandskapsmiljö och avstyckades från Väringsö.
  23. Hans Ölands historia och beskrifning 1822 – 27, har vunnit stort anseende och hans Anmärkningar öfver Ölands fysiska beskaffenhet och vegetation 1821, lämna, liksom hans Flora Runsteniensis 1815 – 17, viktiga bidrag till kännedomen om det blomsterrika Ölands naturförhållanden.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Malena
  Kortform av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
 • Malin
  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
Besläktade namn: Malene

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2