/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till borgerlig kommun

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet borgerlig kommun?

  1. Och du ska veta att Mullsjö är en borgerlig kommun och många av mina arbetskamrater hade samma partisympatier som jag.
  2. - Får en borgerlig kommun sälja ut allmännyttans lägenheter?
  3. Först ingår man en valteknisk samverkan med m och får vice ordförandeskap i kommunstyrelsen - "kommunens regering" - i en starkt borgerlig kommun och dessutom ett nytt extra mandat i kommunstyrelsen arbetsutskott.
  4. - Alingsås är och ska vara en borgerlig kommun och till skillnad från förra valet vill vi medverka till det redan nu.
  5. Socknarna ersattes av dels en borgerlig kommun, dels en kyrklig kommun.
  6. Då delades Bromma socken i en kyrklig och en borgerlig kommun.
  7. Först 1864 delades församlingen i två delar, en borgerlig kommun och en kyrklig kommun.
  8. Borgerlig används också som motsats till kyrklig, som borgerlig kommun, borgerligt äktenskap, borgerlig begravning.
  9. Varje stad, varje köping och varje församling (socken) på landsbygden utgjorde en borgerlig kommun.
  10. Då beslutades att varje borgerlig kommun, skulle ha en samlad skolstyrelse för samtliga skolformer.
  11. I slutet av 1970-talet övergick Östersund från att vara en borgerlig kommun till att vara en Socialdemokratisk.
  12. Kommunalskatten bestod tidigare av tre delar: skatt till borgerlig kommun (primärkommun), landsting (sekundärkommun) och till kyrklig kommun (församling).
  13. Kungsbacka kommun är historiskt en starkt borgerlig kommun, och trots att Moderaterna backar 7, 5 % så kommer det borgerliga majoriteten ändå att bestå.
  14. En " vanlig" kommun kallades i detta sammanhang borgerlig kommun när man vill tydliggöra vilken typ av kommun man talar om.
  15. Ursprungligen avsågs med arbetarkommun en kommun som var skild från en borgerlig kommun, det vill säga sådana administrativa funktioner som städernas magistrater.
  16. -Lite överraskande, för det är en gediget borgerlig kommun, och i den typen av kommuner brukar SD inte lyckas så bra, säger statsvetaren Anders Sannerstedt vid Lunds universitet till TT.
  17. När 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft den 1 januari 1863 kom de två socknarna Brunneby och Klockrike i Bobergs härad att bilda en gemensam borgerlig kommun.
  18. Sockenstämma var det högsta beslutande organet i en socken under den tid som socknen var en administrativ enhet, alltså fram till 1862 års kommunalförordningar, då socknen delades i en kyrklig och en borgerlig kommun.
  19. Och som tredje, borgerliga, kommun i länet säger nu också Nacka stopp.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Barbro
  Svensk variant av det grekiska namnet Barbara: främling eller icke-grekisk kvinna.
 • Barbara
  Grekiskt namn som betyder främling eller icke-grekisk kvinna.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2