Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är gradation en synonym till nyansering?

Hur används ordet bortarrendera?

   1. I upplåtelsebrevet stod att " i parken och trädgården på Lorensberg i ett för ändamålet tjänligt skick alltid hållas tillhanda för stadens bättre innevånares begagnande till promenad samt den större byggnaden därstädes, eller andra, emot de däruti varande rum fullt svarande lägenheter, likaledes hållas den bättre allmänheten såsom Värdshusrum tillhanda, samt en skicklig traktör där betjäna allmänheten med den mat och de lovliga förfriskningar, som kunna åstundas, vid den påföljd för underlåtenhet härutinnan att egendomen för innehavarens räkning bortarrenderas eller upplåtes till den, som vill och kan ställa nöjaktig säkerhet för dessa skyldigheters fullgörande".
   1. Från 1857 bortarrenderade han dock apoteket och 1861 sålde han det.
   1. År 1821 fick landshövding Axel von Rosen s tillstånd att få arrendera ut kungsladugården samt de tidigare icke bortarrenderade ägorna som återstod.
   1. Ett litet bruk var där då anlagt, som först drevs för kronans räkning, men 1587 bortarrenderades till nederländaren Wellam De Wijk, vilken tycks ha innehaft det till 1599, då det återgick till kronan.
   1. 1687-1690 var gården bortarrenderad och 1691-1838 var den överstelöjtnantsboställe.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Yvonne

Fransk form av det hebreiska namnet Johanna: Herren är nådig. Även femininum av det franska namnet Yves: idegran. .

Jeanette

Diminutiv av det franska namnet Jeanne (från det hebreiska namnet Johanna: Herren är nådig)..

Besläktade namn: Yvette