/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bostadslägenhet

Hur upplevde du uppläsningen av bostadslägenhet?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

bostadslägenhet är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet bostadslägenhet?

  1. Några av de sju övriga greps mest för att de befann sig i samma bostadslägenhet i centrala Bryssel.
  2. Lägenhetsnumret och belägenhetsadressen gör att varje bostadslägenhet kan identifieras.
  3. Den som yrkesmässigt bedriver bostadsförmedling får för anvisning av bostadslägenhet för annat ändamål än fritidsändamål uppbära ersättning av den hyressökande endast om anvisningen leder till att ett hyresavtal träffas.
  4. En våning kan även betyda bostadslägenhet.
  5. 1930 inreddes en bostadslägenhet på stationshusets övervåning.
  6. Mannen skadades en fredagskväll i en bostadslägenhet i Växjö.
  7. – Den hittades inomhus, men inte i en bostadslägenhet, säger han.
  8. Numret tillsammans med adressen gör då att varje bostadslägenhet kan identifieras.
  9. Kulor från skottlossningen går också in i en bostadslägenhet på Censorsgatan.
  10. Motsvarande lag i Finland är Lag om hyra av bostadslägenhet.
  11. Övre lärosalen var småskola och huset inrymde även en bostadslägenhet.
  12. Tisdagskvällens polisinsats riktades dels mot lokalen på Stålverksgatan i Halmstad, dels mot en bostadslägenhet.
  13. Tidigare avsågs en bostadslägenhet som upptar ett helt våningsplan i en bostadsbyggnad.
  14. Ett äldre par fick räddas undan en brand i en bostadslägenhet i Kiruna på lördagsförmiddagen.
  15. Bottenvåningen innehöll ett galleri för samlingen av jordbruksredskap, samt en bostadslägenhet för experimentalfältets inspektor.
  16. På övre våningsplanet hade en bostadslägenhet byggs om för bland annat kontor, arbetsrum och personalrum.
  17. I byggnaden fanns även en bostadslägenhet som hade utrymts innan räddningstjänsten kom till platsen och inga personer har skadats.
  18. Samtidigt som Sverige i övrigt bygger som aldrig förr har det inte påbörjats en enda ny bostadslägenhet i länet.
  19. Hyresförhållanden regleras i Lag om hyra av bostadslägenhet och i hyresavtal, som skall göras upp skriftligen.
  20. Övre planet blev den nya kyrksalen och i bottenplanet inreddes en mindre samlingssal och en bostadslägenhet.
  21. Platsen för tillverkningen vill han inte gå närmare in på, men säger att det inte rör sig om någon bostadslägenhet.
  22. Utöver det ovan anförda måste en bostadslägenhet även alltid uppnå lägsta godtagbara standard (LGS) enligt 18 a §.
  23. För att bedöma hyrans skälighet ska hyreskravet för bostadslägenheten (prövningslägenheten) i fråga jämföras med hyran för andra likvärdiga jämförelselägenheter.
  24. Hyreslagen är en social skyddslagstiftning för att ge den som hyr och bor i bostadslägenheten ett socialt skydd mot oskäliga hyror.
  25. Förutom själva bostadslägenhetens skick och standard så tillkommer förmåner som är knutna till bostadslägenheten eller fastigheten, såsom hiss, sopnedkast, tvättstuga osv.
  26. Till exempel en bostadslägenhet som innehas med hyresrätt har ett icke-kommersiellt bruksvärde med avseende på själva bostadslägenhetens " skick och standard" alldeles oavsett var någonstans bostadslägenheten är belägen geografiskt.
  27. Den åtgärd varigenom ägaren till en jordegendom eller bostadslägenhet hade med rättslig verkan undersökt hur brukaren av jordegendomen eller innehavaren av bostadslägenheten fullgjort sina skyldigheter i avseende på denna, kallas husesyn eller endast syn, ibland också laga syn med avseende på åtgärdens ovannämnda verkan.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Sven
  Nordiskt namn som betyder yngling, även väpnare och tjänare under medeltiden.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs bostadslägenhet?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en bostadslägenhet bostadslägenheten bostadslägenheter bostadslägenheterna
genitiv en bostadslägenhets bostadslägenhetens bostadslägenheters bostadslägenheternas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2