/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till brännved

Hur upplevde du uppläsningen av brännved?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

brännved är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet brännved?

  1. Bristen på brännved gör att allt som växer huggs ner.
  2. Skogen har huggits ned över stora områden för att bli brännved åt den växande befolkningen.
  3. Muslimerna hugger ner skog och tar stockarna genom en tunnel under flygplatsen för att få brännved och virke till likkistor.
  4. – Det skulle kunna vara brännved för kolning.
  5. Bakorna eller ytorna kapades förr oftast till brännved.
  6. Förutom djurens bete har man här hämtat brännved och byggmaterial.
  7. Idag används dess virke huvudsakligen för grova byggnadskonstruktioner, pappersmassa, spjällådor och brännved.
  8. Blånad, mögel och torka gör att det så småningom bara går att använda till brännved.
  9. Skottskogar har i Sverige använts för produktion av exempelvis brännved, stängselmaterial och foder (hamling).
  10. Jordhögen behöll värmen bättre och krävde mindre brännved ; därmed sparade man tid på vedhuggning.
  11. Tältning och uppgörning av eld är tillåtet endast på de markerade platserna och endast med brännved.
  12. Men är den barkborreskadad duger den bara till brännved och då rasar kubikmeterpriset med fler hundra kronor så det får ju stora ekonomiska konsekvenser.
  13. -Det finns en del organismer och insekter som behöver brännved för att överleva, det är dem vi ska rädda, säger Anders Tedeholm vid länsstyrelsen.
  14. Det fanns mat i överflöd, gott om kläder och brännved så att ingen behövde frysa och arbetsförhållandena var för samtiden tillfredsställande.
  15. En vanlig bakgrundsförklaring till tekniken är att den är energisnål då tillagningen går snabbt vilket passar bra för samhällen där brännved är bristvara.
  16. Skadorna gör att veden bryts ned, vilket i sin tur gör att virket inte kan bli timmer, utan omklassas till massaved, barrmassaved eller brännved.
  17. I en förstagallring består virkesfångsten mest av relativt sämre betald massaved och kanske brännved för småskalig vedeldning, medan det i senare gallringar även kan bli en del timmer.
  18. En annan sak som bidrog till bruksdöden var stigande priser på den brännved som användes för att göra träkol, cellullosafabriker och pappersbruk började köpa in stora mängder gran som råvara.
  19. Senhösten och vintern tillbringades i vinterbyar nere i floddalarna för att undkomma den bitande prärievinden och för att ha lättare tillgång till brännved och den lövskogsbark som man vinterfodrade hästarna med.
  20. Som när ett par, hand i hand med risk för sitt liv skrattande tar sig över en dammig gata mellan stånkande långtradare, fyrhjulsdrivna jeepar och överfulla minibussar i en luft mättad av dieselångor, brännved och unkna puster från stillastående vattensamlingar.
  21. Biobränslen har traditionellt ofta använts i relativt oförädlad form, till exempel som brännved, men för att få ner volymen vid transport och för att få en mer användarvänlig vara, brukar den numera ofta förädlas till fasta, flytande eller gasformiga bränslen.
  22. Mellan år 1500 och år 1800 var det i Sverige helt normalt att det fanns flera olika typer av rättsanspråk som olika enskilda eller grupper samtidigt kunde riktas mot samma skog (exempelvis rätt att använda marken som fäbod, rätt att odla upp den, rätt till avkastning, rätt att ta brännved till husbehov, rätt att ta ut stora mängder skog till gruva eller hytta, rätt att fiska, rätt att jaga, frälsets eventuella överäganderätt, bördsrätt, rätt att använda skogen för bete).

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ossian
  Keltiskt namn med oviss betydelse.
 • Oskar
  Keltiskt namn som betyder gudaspjut.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs brännved?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en brännved brännveden
genitiv en brännveds brännvedens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2