/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bred gata

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet bred gata?

  1. - Om vi var tvungna att göra en så bred gata genom skogen har jag svårt för att bedöma.
  2. Två döda hade då påträffats vid en bred gata omgivna av skräphögar, en tredje påträffades längre ner på samma gata och två låg vid sidan omgärdade av avfall och sopor.
  3. - Ett skimrande sammetsband, en bred gata av spirande grönt gräs slingrade sig genom de jordbruna plöjda fälten.
  4. När staden expanderade i mitten av 1800-talet och behövde växa utanför vallgraven, var det naturligt att anlägga en stor, bred gata i sydlig riktning från Kungsportsbryggan.
  5. Om man går på ett torg eller en bred gata, kan jag då råka ut för samhällssmitta?
  6. I dag är det en bred gata med allé i mitten, med gång och cykelbana.
  7. Från Kungsgatan och österut är gatan upplåten för all trafik och är en bred gata.
  8. En slags släde som åker i vattnet efter båten ser en 100 meter bred gata i båtens framfart.
  9. Där den går genom skogsterräng kommer det att bli en 44 meter bred gata där ledningen ska passera.
  10. Sammanlagt skall 250 mil så kallade regionsledningar säkras från fallande träd genom en närmare 40 meter bred gata.
  11. Även här är oron påtaglig när Vattenfall vill bygga en 76 meter bred gata med elledningar över deras friluftsområde.
  12. En 40 meter bred gata höggs ut efter hela sträckan, för att undvika skador från fallande träd.
  13. Spårvägslinjerna 1, 2 och 5 stannar vid torget, som egentligen är mer av en bred gata än en plats.
  14. Narvavägen är en bred gata på Östermalm i Stockholms innerstad, som sträcker sig från Strandvägen i söder till Karlaplan i norr.
  15. Centrum av ön är Gran Viale Santa Maria Elisabetta, en 700 meter lång och bred gata som går tvärs över ön.
  16. Den nord-sydliga mittaxeln är paradgatan, en 20 meter bred gata, som är en fortsättning av den huvudsakliga tillfartsvägen från nordväst.
  17. År 1857 diskuterades ett projekt i riksdagen som bland annat innebar att en ny bred gata skulle dras från Slottet ner till Slussen.
  18. Fastighetsgränser i skog skall markeras genom att en cirka en meter bred gata huggs upp eller genom att träd i gränslinjen markeras på något sätt.
  19. – De har grävt bort en två-tre meter bred gata på utsidan av muren och på insidan för att lägga ner ett stängsel, säger Lena Pettersson, naturbevakare på Länsstyrelsen Gotland.
  20. Här hafva vi en ljus och bred gata, böjd i en kurva, en " ginväg" om man så vill ifrån Östra Hamngatan till hvissa partier af Södra Hamngatan.
  21. En aveny är en bredare gata, som ibland leder fram till en speciell eller framträdande byggnad eller plats.
  22. En esplanad är ett promenadstråk i en stad, framförallt i en allé i mittsträngen av en bredare gata eller en strandpromenad.
  23. Orten är känd för att ha Irlands, kanske till och med Europas bredaste gata.
  24. Parken vände nu sin entré mot den nya, breda gata som fick namnet Kungsportsavenyen.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ossian
  Keltiskt namn med oviss betydelse.
 • Oskar
  Keltiskt namn som betyder gudaspjut.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2